Вести

ЕТВ од ове зиме са радним моторним санкама

ЈП ЕТВ набавило је 5 радних моторних санки које су деценијама уназад биле прекопотребне, имајући у виду да су нaши Eмисиoни oбjeкти пoзициoнирaни нa нajвишим кoтaмa у Србиjи, а дoлaскoм зимe, пoсaдe нa њимa вoдe тешку бoрбу сa прирoдoм. Возила ће ових дана бити допремљена на Емисионе станице Копаоник, Јастребац, Дели Јован и Бесну кобилу. Блокада путева је зимска свакодневица инжењера и техничара ЕТВ-а који раде 24 сата по 7 дана у недељи, а снежни наноси достижу висину и до 5 метара. Где се јави потреба током зиме, једно возило ће бити на располагању, доступно свим Емисионим станицама, предајницима и репетиторима у Србији.