ETV od ove zime sa radnim motornim sankama

04/12/2017 | Vesti

JP ETV nabavilo je 5 radnih motornih sanki koje su decenijama unazad bile prekopotrebne, imajući u vidu da su naši Emisioni objekti pozicionirani na najvišim kotama u Srbiji, a dolaskom zime, posade na njima vode tešku borbu sa prirodom. Vozila će ovih dana biti dopremljena na Emisione stanice Kopaonik, Jastrebac, Deli Jovan i Besnu kobilu. Blokada puteva je zimska svakodnevica inženjera i tehničara ETV-a koji rade 24 sata po 7 dana u nedelji, a snežni nanosi dostižu visinu i do 5 metara. Gde se javi potreba tokom zime, jedno vozilo će biti na raspolaganju, dostupno svim Emisionim stanicama, predajnicima i repetitorima u Srbiji.