Вести

ETV

Сертификати за безбедност у зони спорта и игралишту на комплексу торња

Акредитовано контролно тело, ЈКП „Зеленило Београд“ (Служба за атестирање и контролу) издало је ЈП „Емисиона техника и везе“  Сертификатe за безбедност при коришћењу спортских терена (за фудбал и кошарку) теретану на отвореном (фитнес), и дечијем игралишту на комплексу торња на Авали. Овај туристички комплекс је међу првима (ако не и једини) који је за сада усаглашен са одговарајућим референтним европским стандардима. Посетиоци који свакодневно користе ове справе и реквизите, сада и званично могу бити безбедни на спортским теренима, теретани на отвореном, али пре свега најмлађи у дечијем парку на комплексу торња. Сертификатом се потврђује усаглашеност дечијег игралишта и инсталираних реквизита са свим релевантим захтевима Правилника о безбедности дечијих игралишта и одговарајућим релевантим европским стандардима.

Подсетимо, да су се средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација од 2016. године изграђени сви додатни садржаји, неопходни туристима и излетницима на комлексу Авалског торња, и да је њихово коришћење бесплатно, одувек безбедно, али сада и са званичним атестом.