Сертификација ISO стандарда

27/11/2017 | Вeсти

Након спроведеног аудита 23.11.2017. године ЈП „Емисиона техника и везе“ је обновило сертификат ISO 9001 са преласком на верзију 2015 и добило сертификате за стандарде: ISO 27001, ISO 14001, OHSAS 18001. Стечени сертификати су одраз тежњи и резултат рада запослених и руководства  ЈП „Емисиона техника и везе“ да се стално унапређује  и на виши ниво подиже пословање. Сертификацијом ових стандарда унапређујемо процесе и пословање у домену управљања квалитетеом производа – услуга, заштитом и безбедности информација, заштитом безбедности и здравља на раду, заштитом животне средине. Стеченим сертификатима и спровођењем праксе интегрисаног система менаџмента сврставамо се у групу ретких предузећа и пословних субјеката која иду у корак са развојем и захтевима модерног пословања.