Вести

ETV

Трилатерни састанак ЕТВ-ОИВ-РДЦ

Годишњи састанак сродних предузећа из региона: Одашиљача и веза из Хрватске, Радио-дифузног центра из Црне Горе и Емисионе технике и веза из Србије као домаћина, одржан је 30.октобра ове године у новоотвореном Музеју на Авали, чиме је настављена, сада већ традиција билатералних и трилатералних сусрета ових компанија.
Састанци користе за размену искустава и идеја у развоју пословања и технолошких решења и иновација које се примењују, и изузетно су корисни за све учеснике. Ни ове године нису изостале интересантне теме, презентације, решења и искуства у практичној пословној примени. Велику пажњу привукло је решење за рану и аутоматску детекцију и дојаву пожара у залеђу Јадрана, које је већ у примени на објектима и са опремом Одашиљача и веза из Хрватске као заједничког пројекта са Факултетом електротехнике, стројарства и бродоградње у Сплиту. Поменути су и нови пројекти развоја мреже за дигитално емитовање радио програма у Србији и обнове ФМ мреже у Црној Гори. Осим овог важног пословног односа, свакако да успостављање личних контаката на оваквим сусретима, доприноси још бољој сарадњи и комуникацији.