Вести

Јавни оглас за продају службеног возила путем прикупљања писаних затворених понуда

Јавни оглас за продају службеног возила Образац понуде Одлука о избору најповољнијег понуђача