Вести

ETV

Јавни оглас за продају службеног возила путем прикупљања писаних затворених понуда

Документи у прилогу

Јавни оглас за продају службеног возила Образац понуде Одлука о избору најповољнијег понуђача