Digitalna TV revolucija

Nijedna etapa u dosadašnjem razvoju radija i televizije (prelazak sa mono na stereo zvuk ili sa crno-bele na TV u boji) nije napravila revoluciju kao digitalna TV. Kao i svaka tehnološka revolucija, i ova sa sobom donosi mnoge prednosti i otvara put novim mogućnostima.

Otpornost na smetnje

Digitalno emitovana TV slika i ton, su znatno otporniji na razne smetnje kojima su izloženi na putu od TV studija do kućnog prijemnika (atmosferske prilike, mehaničke barijere, industrija…). Čak i veoma oštećen (degradiran) digitalni TV signal, može da obradi  i  rekonstruiše odgovarajući TV prijemnik. Time se uprkos uticajima smetnji, dobijaju visoko kvalitetni slika i zvuk na TV prijemniku.

Tek kada smetnje pređu određeni nivo, slika se neće ni prikazati na ekranu, ili će biti ,,zamrznuta”.

Više programa

Dosadašnje emitovanje (analogno) podrazumevalo je:

Jedan TV kanal = jedan TV program,

Digitalna televizija omogućava mnogo efikasnije korišćenje kapaciteta jednog TV kanala:

Jedan TV kanal = više TV programa.

To se postiže komprimovanjem (sabijanjem, sažimanjem) digitalnih podataka o TV slici i tonu, čime se oslobađa prostor u tom TV kanalu za dodatne sadržaje: teletekst, EPG, Surround 7.1 zvuk i slično.

Komprimovanje digitalnih podataka o TV slici u jednom kanalu, može se ilustrovati poređenjem broja pesama koje stanu na jedan audio CD, sa  brojem pesama koje staju na taj isti CD kada je muzika u MP3 formatu, tj.  komprimovana.

Zahvaljujući komprimovanju, digitalana TV omogućava da se na jednom kanalu emituje više različitih TV programa, neki u visokoj HD, a neki u standardnoj SD rezoluciji.

Pri tom je isti program moguće emitovati na više jezika, a da gledalac bira jezik ili prevod koji mu odgovara.

Digitalizacija TV donosi mnogo širu društvenu korist i pruža prednosti koje daleko prevazilaze bolji prijem i kvalitetniju sliku i ton.

HDTV jasnija slika i kvalitetniji zvuk

Višak prostora u TV kanalu oslobođen sažimanjem digitalizovanih podataka, moguće je iskoristiti za prenos slike sa mnogo više detalja. Brojni detalji omogućavaju oštriju sliku, življe boje i kvalitetniji zvuk –  verniju predstavu stvarnosti.

Slika sa više detalja znači slika veće rezolucije. Trenutno, najviša standardizovana rezolucija nazvana je HDTV.

Za razliku od dosadašnje standardne TV – SDTV, koja je imala rezoluciju od 720×576 piksela (broj ćelija koje sačinjavaju jedan ekran i neposredno diktiraju oštrinu slike), HDTV ima rezoluciju od 1920×1080 piksela, što praktično znači, sliku sa čak pet puta više detalja.

Bioskop u kući

Nove generacije TV aparata imaju ekran formata 16 : 9, što je približno formatu bioskopskog platna i širini perceptivne slike ljudskog oka.

Više nema potrebe za sužavanjem i izduživanjem slike, kako bi film predviđen za bioskopsku projekciju, mogao da se prikaže i na kućnom TV prijemniku.

Uz efektno okružujuće ozvučenje (surround) i prigušeno svetlo, stvara se atmosfera bioskopske dvorane u našem domu.

Televizija dostupna svima

Osobe koje imaju problema sa sluhom moći će, uz digitalnu TV, da prate sve zabavne emisije, koje se uglavnom ne emituju uživo, već su ranije snimljene, kao i sve informativne emisije koje su unapred pripremljene, sa titlom u dnu ekrana.

Sve do sada, slepim i slabovidim osobama TV je pružala, uglavnom, informacije kroz vesti ili naučno-obrazovne emisije. Digitalna TV, moći će dodatno da im približi i igrani sadržaj (filmove i serije) – da uz sinhronizaciju dijaloga, nešto tišim tonom, emituje i usmeni opis likova i trenutnih zbivanja u sceni.

Gledalac sam uređuje program

Digitalna TV nudi uslugu video na zahtev (Video on demand – VOD).  Uz odgovarajući prijemnik, film po izboru gledaoca može se prikazivati kada on to poželi. Podrazumeva se i mogućnost pauziranja i preskakanja delova filma, baš kao kad se film gleda na kućnom DVD uređaju. U budućnosti, to može važiti i za arhivu TV stanica. Svi snimljeni sadržaji, kao što su emisije, sportski prenosi, vesti, i sav ostali program, mogu biti dostupni gledaocima kad god požele. Od nastanka televizije uopšte, takve mogućnosti, po prvi put, uspostavljaju istinsku interakciju gledalaca i televizije. Ukoliko nam se ne dopada kompletan ponuđeni sadržaj, bićemo u mogućnosti da sami biramo nešto od snimljenog i arhiviranog programa.

Na taj način, sa digitalnom TV, sam gledalac  postaje urednik programa.

Elektronski TV vodič

EPG (electronic program guide) pruža uvid u programe svih TV stanica.

Uz to, EPG omogućava i aktivno pretraživanje programskih sadržaja po ključnim rečima (žanr, ime autora, naziv serije, naziv filma, sportskih prenosa, itd.).

Sadašnji teletekst nudi mnoge informacije o programskoj šemi i rasporedu emisija i filmova, ali je relativno spor, zahteva čekanje dok se prelazi sa jedne na drugu stranicu, a preglednost i pristupačnost obaveštenjima se razlikuje  od televizije do televizije.

Energetska efikasnost

Za rad digitalnih TV predajnika potrebno je manje električne energije po programu nego za analogne, imajući u vidu da jedan digitalni predajnik emituje više programa po jednom kanalu.