Česta pitanja

Da li je HDTV isto što i DTV?

NIJE!

Digitalna televizija DTV ne podrazumeva program u visokoj-HD rezoluciji. HDTV je jedan poseban vid digitalne televizije. Po oštrini slike (visini rezolucije) digitalna TV se može podeliti na:

SDTV – Standardna rezolucija. Predstavlja osnovni nivo kvaliteta slike, kako analogne, tako i digitalne TV. Slika može biti i standardnog (4:3) i širokog formata (16:9).

EDTV – Povišena rezolucija od 720×576 piksela s progresivnim ispisom slike i formatom 16:9. Predstavlja prelaz između SD i HD rezolucije

HDTV – Televizija visoke rezolucije. Tim nazivom je obuhvaćeno nekoliko različitih rezolucija. To su:

  • 1920×1080 (1080i, 1080p)
  • 1280×720 (720i, 720p)
  • 1366×768
  • 1024×768 (768p, 720p)

Sadrži ukupno 4 HDTV formata (sistema) za radiodifuzne i produkcione namene, čije su oznake:

  • 720/P/50
  • 1080/I/25
  • 1080/P/25
  • 1080/P/50

Poslednji dvocifreni broj (25 ili 50) predstavlja broj kompletnih reprodukovanih slika u jednoj sekundi

Oznaka HDTV/1080p ukazuje da se radi o slici najvišeg kvaliteta.

Stari tip televizora (standardne rezolucije, formata slike 4:3) se uz povezivanje sa SetTopBox-om može koristiti za prijem digitalnog TV signala, ali ne i za prikazivanje slike visoke HD rezolucije.

Da li je stari tip televizora neupotrebljiv za digitalnu televiziju?.

Upotrebljiv je!

Starom (analognom) televizoru potreban je samo STB digitalni prijemik za praćenje programa digitalne televizije.

Stari tip televizora i dalje može da služi za povezivanje sa igračkim konzolama (Sony PlayStation i slično), povezivanje sa videorikorderom, ili sa DVD uređajem.

Naglašavamo da stari televizori ni uz SetTopBox ne mogu da prikažu rezoluciju višu od standardne, pa tako ni u visokoj HD rezoluciji.

Da li je za digitalnu televiziju potrebna i digitalna antena?

Nije!

Nema potrebe za kupovinom posebnih DTV ili HDTV antena. Bez obzira na to da li koristite SetTopBox ili imate televizor za ugrađenim DVB-T2 prjemnikom, za prijem digitalne televizije (uključujući i prijem programa u visokoj, HDTV rezoluciji) dovoljna je standardna VHF-UHF antena. To je najobičnija krovna ili sobna antena. U slučaju da se radi o području koje je dobro pokriveno digitalnim signalom, dovoljna je i sobna antena. Po potrebi se može koristiti antena sa pojačavačem.

Da li digitalizacija obuhvata i emitovanje radijskog programa?

Za sada, NE!

Sa digitalizacijom sadržaja svake vrste, ide i digitalizacija radijske tehnike i emitovanja. Ali za sada u našoj zemlji, procesi digitalizacije radijskog i televizijskog emitovanja ne teku uporedo već je televizija u velikoj prednosti.

Digitalizaciji radija tek predstoji period izbora standarda emitovanja, u Evropi i kod nas.

Programi radio stanica će se i u buduće pratiti bez ikakvih promena.

Oznake koje mogu da zbune

DTVDigital television – Skraćenica za pojam digitalna TV.

DVB-T i DVB-T2 – Zemaljska televizija prve i druge generacije

Skraćenice za standarde kojima se objedinjuju svi parametri digitalnog TV signala. Standardizovanje digitalnog TV signala je neophodno kako bi prijemici mogli da ih razlikuju u moru digitalnih signala koji su oko nas-signala interneta i signala mobilne telefonije. U našoj zemlji usvojen je noviji, DVB-T2 standard, pa tako i sva prijemna oprema (televizor sa ugrađenim prijemnikom, ili spoljni STB uređaj) mora biti prilagođena upravo ovom standardu.

HD Ready – Oznaka na televizorima ravnog ekrana (LCD, Plasma, LED) Podrazumeva maksimalnu rezoluciju od 1366×768 piksela.

Full HD – Oznaka za rezoluciju ekrana TV prijemnika čija je maksimalna rezolucija 1920×1080 (1080) piksela.

720p, 1080i i 1080p – Oznaka za rezoluciju i način iscrtavanja televizijske slike po ekranu.

TV ekran se sastoji od niza horizontalnih redova.

TV slika se na ekranu iscrtava red po red, s leva na desno, slično radu matričnog štampača, brzinom neprimetnom ljudskom oku. Što je broj redova veći, slika je oštrija – rezolucija je veća.

Do sada je slika prikazivana na ekranu tako što je iscrtavan svaki parni red od vrha do dna ekrana, pa odmah potom i svaki neparni red (od vrha do dna). Na taj način se jedna slika prikazivala u dve etape. Kada se radi o televizoru sa ovakvim iscrtavanjem slike, uz podržanu rezoluciju (720, 1080), se navodi i slovo i (interlaced).

Razvojem TV tehnike, a posebno pojavom novih širokih ekrana, dešavalo se da dođe do treperenja slike upravo usled ovakvog načina iscrtavanja slike – prvo parni, pa potom neparni redovi. Digitalna televizija pruža mogućnost unapređenja, između ostalog i načina na koji se slika prikazuje na ekranu. Tako je sada moguće iscrtavanje slike red po red, bez ikakvog preskakanja, čime se uklanja treperenje. Oznaka koja nam govori da se radi o ovakvom načinu prikazavinja slike je slovo p (progressive).

SDTV – Oznaka za standardnu televiziju. Podrazumeva rezoluciju od 576i. Televizijska slika koja je SDTV se takođe prikazuje na Full HD, i HD Ready televizorima (na primer, stari film koji se emituje na televiziji moguće je pratiti i na savremenom televizoru ravnog ekrana sa oznakom Full HD 1080p).

MPEG 2 i MPEG 4 – Kompresioni standardi pomoću kojih je moguće podatke o TV slici komprimovati i smestiti u jedan TV kanal, pri čemu je MPEG 4 noviji i omogućava još višu kompresiju (gušće pakovanje), pa samim tim i bolje iskorišćenje frekvencijskog spektra. Ovaj standard je usvojen u našoj zemlji.

HDMI – Naziv konektora, odnosno kabla koji služi za međusobno povezivanje uređaja koji obrađuju digitalni signal.