Digitalna TV u kući

Digitalna TV zahteva minimalna ulaganja. Svako ko poseduje televizor u kući, prijem slike ostvaruje na neki od 4 načina: putem satelita, kabla, interneta i antene. U prva tri slučaja, po pravilu, sami provajderi (satelitski, kablovski ili internet) obezbeđuju opremu za prijem digitalne TV.

Za prijem digitalnog signala antenskim putem sa zemaljskih predajnika, neophodno je imati prijemnu antenu, prateću instalaciju i odgovarajući prijemnik.

Antena

U zavisnosti od mesta stanovanja, u odnosu na poziciju predajnika sa koga se prima signal, prijem možemo ostvariti na sledeće načine:

  • Sobnom antenom
  • Spoljnom antenom (montiranom na krovu / najčešće kod individualnih domaćinstava)
  • Zajedničkim antenskim sistemom (instaliranim u zgradama i gusto naseljenim mestima)

DVB-T2 sistem, pored stacionarnog prijema, omogućava i prijem u pokretu – mobilni prijem (na savremenim mobilnim telefonima, tablet računarima i sličnim uređajima)

Prijemnik

Postojeći televizori (čak i crno-beli) mogu da se koriste za praćenje digitalno emitovanog programa, uz određene uslove.

  • Televizori sa ugrađenim DVB-T2 tjunerom – Neophodna oprema: samo obična krovna ili sobna antena (Format slike 16:9, Rezolucija: Full HD)
  • Televizori bez ugrađenog DVB-T2 prijemnika (LCD/Plazma) –  Neophodna oprema: – Antena i Set Top Box (STB)
  • Stari tip televizora (CRT) sa SCART priključkom: Neophodna oprema: – Antena i Set Top Box (Na ovom televizoru nije moguće prikazivanje sadržaja u visokoj (HDTV) rezoluciji, čak ni uz Set Top Box uređaj.)
  • Stari tip televizora (CRT) bez SCART priključka: Potrebno je da Set Top Box uređaj poseduje RF modulator.

Uz povezivanje sa Set Top Box prijemnikom, može se pratiti program digitalne televizije koji se emituje u standardnoj (SDTV) rezoluciji. Slika formata 16:9 može se prikazati na ekranu analognog televizora, ali uz prilagođenja formata (smanjenje originalne slike i pojavu crnih štrafti ispod i iznad, ili izduživanje slike).

Šeme povezivanja

Šema 01: Antena + STB + TV

Šema 02: Antena + STB + Video rekorder + TV

Šema 03: Antena + STB + Video rekorder + Kabl (analog) + TV

Šema 04: Antena + STB + Video rekorder + TV

Šema 05: Antena + STB + Video rekorder + DVD + TV

Šema 06: Antena + STB + Video rekorder + DVD + TV