Digitalna TV u Srbiji

 

Kratka istorija procesa prelaska sa analogne na digitalnu televiziju u Srbiji

 

2002. započete aktivnosti u vezi digitalizacije.

2005. startovao DVB-T Pilot projekat.

2005. (6. april) pušten u rad DVB-T predajnik na Avali, prvi u Srbiji.

Nedugo zatim i drugi na Fruškoj gori.

Pokrivena dva najveća grada: Beograd i Novi Sad.

4 SD TV programa, MPEG-2 kodovanje videa.

2008. startovao  HD kanal.

3 SD TV programa MPEG-2, 1 HD program MPEG-4, u istom multipleksu.

2009. (leto) Vlada RS donela strategiju o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje.

Srbija je bila prva zemlja koja je izabrala DVB-T2 standard.

U oktobru, odlukom Vlade RS, formirano naše preduzeće – ETV, sa osnovnim zadatkom – realizacija procesa prelaska na digitalno emitovanje.

2012. (21. mart) početak rada DVB-T2 inicijalne mreže – 13 LP predajnika i 2 GF.

1. novembra puštena u rad proširena inicijalna mreža sa velikim snagama i na većem broju lokacija (73) sa procentom pokrivanja stanovništva većim od 93 %. Praktični početak SIMULCAST-a.

2015. (februar) počela isporuka i instalacija opreme.

Sredina maja – preko 90 % celokupne emisione opreme isporučeno, više od 75 % celokupne opreme instalirano.

Sredina juna – sva emisiona oprema za digitalno emitovanje instalirana.

Analogni TV servisi ugašeni.

Digitalni servis za dva Multipleks-a u potpunosti aktivan.