Digitalna TV u svetu

Postojeći sistemi

Sve zemlje sveta uvode digitalnu televiziju zbog revolucionarnih prednosti koje ona nudi u odnosu na analognu. Međutim, ne primenjuju sve iste standarde. Danas se u svetu primenjuju 4 različita standarda za digitalno emitovanje TV slike i tona (na mapi predstavljeni bojama).