Vesti

Da li sam u zoni prijema?

Digitalna mreža je projektovana i realizovana da zadovolji uslove pokrivanja za prijem krovnom antenom i obezbeđuje pokrivenost 98,37% populacije za prvi multipleks (programski paketi sa nacionalnim i regionalnim televizijama), 97,27% za drugi (trenutno nije aktivan) i 96,82% za treći multipleks (komercijalni programski paket – Pay TV).

Međutim, obzirom na prirodu elektromagnetnih talasa, postoje i oblasti gde je moguć prijem i sobnom antenom (mesta koje se nalaze u blizini emisionih stanica). Sobne antene nisu uvek dobro rešenje za prijem jer obično imaju pojačavače neprilagođene digitalnom signalu – pa narušavaju kvalitet prijemnog signala. Često su i postavljene tako da korisnici svojom kretnjom predstavljaju objekte koji se nalaze na putu talasa i time izazivaju smetnje u prijemu signala.

Da li ste u zoni prijema digitalnog TV signala, možete proveriti putem interaktivnih mapa, za sva tri multipleksa, na sledećoj strani:

interaktivne mape pokrivanja digitalnim TV signalom. 

Mreža radijskih FM predajnika, kojom se emituju sva tri programa Javne medijske ustanove Radio televizije Srbije, obezbeđuje pokrivenost stanovništva programima: Radio Beograd 1 sa 95,7%, Radio Beograd 2 sa 93,2% i Radio Beograd 202 sa 92,1% od ukupnog broja stanovnika.

Pokrivenost radijskim signalima možete proveriti na sledećoj strani:

interaktivne mape pokrivanja FM signalom.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, možete se uvek, 24 časa dnevno, obratiti Pozivnom centru na telefon broj: 011/2544-358, ili putem elektronske pošte na adresu: pitanja@etv.rs.