slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Urađen plan digitalizacije

 Više od 6.500 stranica planova i projekata uradili inženjeri i tehničari JP ETV za završetak digitalizacije u Srbiji i predali Dejanu Šmigiću, v. d. direktora

Dejan Šmigić,
v. d. direktora
Rukovodioci timova: Zoran Gaćinović, Dušan Njegovanović, Slađan Stanković,
Petar Đekić i Radomir Kićović
 

Inženjeri i tehničari JP Emisiona tehnika i veze izradili su, za samo četiri meseca, više od 6500 stranica planova i projekata za konačan prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV signala u Srbiji. Dvadeset dva registratora prepuna tehničke dokumentacije predali su Dejanu Šmigiću, v. d. direktora Emisione tehnike i veza, koji je dokumentaciju (u elektronskoj verziji) prosledio Ministarstvu unutrašnje i spoljašnje trgovine i telekomunikacija i obavestio nadležne da je ovaj veliki poduhvat završen u predviđenom roku, od početka aprila do početka avgusta.

Plan konačne digitalizacije sa tri multipleksa i preko 60 kanala sadrži više posebnih planova. Osnovni je Plan pokrivanja digitalnim signalom teritorije republike Srbije, u kome su podaci i parametari na osnovu kojih je sačinjen Plan implemetacije pokrivanja digitalnim TV signalom teritorije republike Srbije po kome treba da bude okončan zaustavljeni proces digitalizacije, kada Plan razmotre stručna tela Ministarstva. Završetak digitalizovanja, prema odluci aktuelnog Ministarstva, a na predlog inženjera Emisione tehnike, započeće proširenjem Inicijalne mreže, koju je JP ETV izgradio i pustio 21. marta 2012. godine, a koju čini 13 predajnika i dva repetitora, zahvaljujući kojima digitalni TV signal dopire do 40 odsto stanovništva Srbije. Proširenu mrežu digitalnih predajnika i repetitora činiće ukupno 34 emisione stanice. Ideju da je zaustavljeni proces digitalizacije u Srbiji najracionalnije i najekonomičnije nastaviti proširenjem već izgrađene Inicijalne mreže zastupali su inženjeri JP ETV još od njenog puštanja, ističući da je to prvi i najvažniji korak za dovršenje procesa digitalizacije u Srbiji, koji u celini mora biti okončan do 17. juna 2015. godine, prema međunarodnim obavezama koje je Republika Srbija preuzela.

Plan pokrivanja digitalnim TV signalom, ukupnog obima 800 stanica, sačinili su inženjeri: Zoran Gaćinović, Dušan Marković, Ivana Lacković, Dušan Savić, Dušan Njegovanović, Slađan Stanković i Petar Đekić, a sadrži planske kanale (frekvencije) i lokacije po zonama pokrivanja i multipleksima, tj. sadrži zone raspodele za tri multipleksa, proračun gap filera, antenske dijagrame i sisteme radiorelejnih veza.

Plan implemetacije pokrivanja digitalnim TV signalom teritorije republike Srbije, sadrži više posebnih projektno-planskih dokumenata. Među njima su:

  • Opšta dokumenta
  • Plan implementacije po alotmentima (zonama)
  • Plan implementacije predajnika velikih snaga
  • Plan implementacije sistema veza

Opšta dokumenta i navedene planove sačinili su stručnjaci: Dušan Njegovanović, Slađan Stanković, Petar Đekić, Marina Ilić, Dejan Jakšić, Predrag Lazić, Saša Spasić, Zoran Trivić, Nebojša Dragić, Stefan Toković, Nada Marković, Maja Marković, Zoran Romić, Miljan Stanojević, Aleksandar Damjanović, Mihajlo Među, Miroslav Kuzmanović, Slobodan Marković, Dejan Stanić, Jovan Zlatanović, Marijan Trbović. U Opštim dokumentima su specifikacije terminalne i linkovske opreme, paraboličnih antena, montažnog materijala, kao i specifikacije predajnikčke opreme i opreme regionalnih centara, a Plan implementacije po alotmentima sadrži neophodne podatke za sve emisione stanice unutar zona pokrivanja: 13 predajničkih, većih snaga ( Avala, Besna Kobila, Cer-Maljen, Crni Vrh (Jagodina), Crveni Čot, Deli Jovan, Jastrebac, Kopaonih, Ovčar, Tupižnica, Sombor i Kikinda) kao i 195 repetitorskih emisionih stanica. Tu su sve specifikacije antenskih sistema i kompletne prateće opreme, kao i skice i opis montaža antenskih stubova, antena na stubovima i uređaja u pratećim objektima. Sam Plan implementacije, čije podceline je usklađivala, obrađivala i pripremala za štampu dipl. inž. Marina Ilić, sadrži više od 5.500 stranica planova, crteža, specifikacija i drugih dokumenata.

Osim Plana implemetacije urađen je i Plan rekonstrukcije i obnove prioritetnih emisionih stanica digitalne mreže (sadašnje repetitorske mreže), a sačinila ga je Radna grupa u čijem sastavu su bili: Radomir Kićović, Nebojša Rakić, Slađan Stanković, Željko Kesić, Marko Erić, Marina Grujičić, Miroslav Dimitrijević i Đorđe Andžić. Oni su pripremili sva potrebna dokumenta za 73 emisione stanice i izradili planove rekonstrukcije i obnove zgrada, kontejnera, sanacija kao i planove za izgradnju antenskih stubova. Za takav posao bilo je nužno detaljno snimanje zemljišnih parcela, objekata, antenskih stubova, pristupnih puteva i vodova za napajanje električnom energijom. Snimci su bili osnova za izradu elaborata za svaku emisionu stanicu, a elaboratima je dat opis postojećeg stanja i predmere potrebnih radova (građevinskih, građevinsko-zanatskih, elektroenergetskih i termotehničkih). Na osnovu elaborata raspisaće se postupak javnih nabavki. Na nekim od 73 emisione stanice je potrebno sanirati postojeće objekte, na nekim postaviti montažne objekte ili kontejnere, a na nekim će biti potrebno izgraditi nov antenski stub. Koordinator radnih grupa za izradu navedenih planova bila je Dragana Ćurčić.