slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Jastrebac čeka građevinare

Demontiran antenski sistem i premeštene parabolične antene, kako bi se omogućio nastavak izgradnje antenskog stuba visokog 120m

JP Emisiona tehnika i veze završilo je svoj deo posla na emisionoj stanici Jastrebac, čime je stvorilo uslove da izvođači građevinskih radova nastave izgradnju 120 metara visokog antenskog stuba, prekinutu još u mandatu prethodnog ministarstva telekomunikacija. Složen i rizičan posao obavila je (12. avgust 2013) ekipa inženjera i tehničara: Saša Spasić, Dragan Zdravković, Darko Milisavac, Nikola Stojković, Filip Božović i Novica Stanković. Oni su demontirali antenski sistem na poslednjoj platformi antenskog stuba, premestili parabolične antene sistema veza JP ETV prema Besnoj Kobili, zatim, premestili dve Telekomove antene na odgovarajuću poziciju, uklonili oštećene stare antene koje nisu u funkciji, a zatim su sklonili i ostali građevinski materijal koji je predstavljao prepreku za predstojeće rezanje poslednje armirano betonske ploče, teške oko 100 tona.


Uklonjene sve prepreke na zadnjoj platformi emisione stanice Jastrebac. Čeka se nastavak izgradnje antenskog stuba visine 120m.

Važno je istaći da je ovaj posao, poručen od strane izvođača građevinskih radova, koga je angažovalo sadašnje Ministarstvo za telekomunikacije, urađen kvalitetno, nedelju dana pre roka. Još značajnije je da su stručnjaci JP ETV izmestili sistem veza Telekoma na osnovu saglasnosti ovlašćenih lica te organizacije. Time su pokazali da poseduju i stručnost i veštinu u ovoj oblasti telekomunikacija – da montiraju antene i sisteme veza korisnika koji se ne bave emitovanjem TV signala. Ovo je prvi put da je JP ETV obavilo takav posao za potrebe Telekoma, jer su do sada za takve poslove u Srbiji, umesto stručnjaka ETV angažovane privatne firme.

Jastrebac je jedna od najznačajnijih emisionih stanica u Srbiji, a planirani antenski stub će biti najveće telekomunikaciono čvorište u mreži digitalnih predajnika i repetitora.