slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Pomoćni antenski sistem na Tupižnici

Montaža UHF panela na antenskom stubu na Tupižnici (110 m): Dragan Zdravković

Na stotom metru antenskog stuba postavljeni su nosači antena i montiran pomoćni antenski sistem koji će biti u funkciji do montaže antenskog sistema za digitalni TV signal

U sklopu pripremnih radova na izgradnji mreže digitalnih predajnika i repetitora služba antena JP ETV (Saša Spasić, Dragan Zdravković, Darko Milisavac, Nikola Stojković, Filip Božović, Novica Stanković, i članovi odelenja linkova: Milan Kojčić, Dragoslav Mihailović i Radoslav Raković) montirala je 22. avgusta 2013. nosače za pomoćni antenski sistem, koji su izrađeni u mašinskoj radionici ETV. Nosače su postavili na visini od oko 100 metara i na njih montirali pomoćni antenski sistem od četiri sprata, u četiri smera. To je podrazumevalo postavljanje razdelnika, izvlačenje kablova za povezivanje antena, kao i podizanje glavnog kabla od ulaska u emisionu salu do pomenute visine na antenskom stubu. Pri tome su ispoštovane sve norme vezane za uzemljenje sistema, šelnovanje kablova, i proveru buduće funkcije antenskog sistema. Ista ekipa JP ETV je uklonila brojne prepreke unutar stepeništa na antenskom stubu. Reč je o neadekvatno montiranim uređajima koje su za spoljne korisnike stuba JP ETV obavljali njihovi serviseri. Jedna od ozbiljnijih prepreka je, na primer, bila cev za ukrućivanje parabole Telenora, koja je, na žalost, bila montirana kroz stepenište antenskog stuba, čime je bio onemogućen prolazak prema gornjoj polovini stuba. Takođe su demontirali sve nepotrebne kablove i nosače sistema antena koji su davno izgubili funkciju.

Time su stvoreni uslovi da se demontira stari i montira i stavi u funkciju novi antenski sistem, predviđen za digitalnu mrežu na emisionoj stanici Tupižnica. Radovi na njegovoj montaži treba da počnu 26. septrebra.