slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

DVB-T2 predajnik na Avali podešen na punu snagu

Emisiona stanica Avala je prvi emisioni objekat u mreži TV predajnika i repetitora JP ETV na kome je montiran digitalni predajnik i podešen da funkcioniše punom snagom, na planskom kanalu

Emisiona stanica na Avali predajnici spremni da emituju digitalni signal punom snagom

Pre nekoliko dana (13. septembra 2013.) podešen je da funkcioniše punom snagom, testiran i pripremljen za rad DVB-T2 predajnik na Avalskom tornju. Preko njega će se na 28 kanalu emitovati digitalni paket TV signala republičkog medijskog javnog servisa, RTS-a, signali svih komercijalnih nacionalnih emitera, kao i dodatni TV kanali koji će u međuvremenu biti definisani, a među kojima bi mogao da bude i parlamentarni kanal. DVB-T2 predajnik sa emisione stanice Avala obezbediće, zahvaljujući punoj snazi i novom antenskom sistemu, direktno pokrivanje i besplatan prijem programa za grad Beograd i naselja stotinjak kilometara u prečniku oko glavnog grada. (Ukupno oko 2 miliona gledalaca).

Poslove su obavili inženjeri i tehničari JP ETV sektora Tehnika, stručnjaci za antenske sisteme, predajnike i telekomunikacije, koje je predvodio glavni inženjer Dejan Jakšić.

Predajnik je povezan na postojeći multiplekser, a podešen je osmoćelijski digitalni filter kao i sam predajnik, pri čemu su ispoštovane sve norme propisane za takvu vrstu emitovanja. Predajnik je povezan i sa postojećim kombajnerom.

Kada se, odlukom odgovarajućih institucija, uređaj sa Avale pusti u rad biće to početak rada digitalnog predajnika u budućoj mreži digitalne TV na kanalima utvrđenim ženevskim planom. Predajnik je podešenda radi punom snagom, za razliku od 13 digitalnih predajnika Inicijalne mreže, koji od 21. marta 2012. godine rade sa smanjenom snagom, tj. sa mnogo manjim zonama pokrivanja.