slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Osposobljen pomoćni antenski sistem na Deli Jovanu

Antenski stub na krovu emisione zgrade na Deli Jovanu (levo). Dragan Zdravković i Filip Božović izvlače napojni kabl (gore desno). Ekipa nakog završenog posla: Filip Božović, Novica Stanković, Dragan Zdravković, Duško Dragošan, Darko Milisavac i Nikola Stojković (dole desno)

Na emisionoj stanici Deli Jovan (od 3. do 8. septembra 2013) ekipa antenske službe JP ETV montirala je pomoćni antenski sistem (četiri sprata, četiri smera), na visini od oko 50 metara. Njegova namena je da privremeno emituje postojeći analogni servis zbog potrebe zamene stare antene na visini od 70 metara, što je planirano da se uradi početkom marta 2014. godine.


Obavljeni posao spada u najsloženije zahvate u toj oblasti jer se tokom rada moralo voditi računa da pomoćni antenski sistem, preko koga će se privremeno emitovati analogni servisi, ne ugrozi prijem signala u servisnoj zoni Deli Jovana. Obavljeni poslovi spadaju u najteže, i fizički i tehnički, i zbog toga što u velikoj meri zavise od meteororloških uslova, i jer se radi o dizanju velikih tereta na velike visine. Emisiona stanica Deli Jovan spada u kategoriju objekata sa najsurovijim meteorološkim uslovima.