slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Postavljen pomoćni antenski sistem u Subotici

Monteri antenskog sistema na najvišem antenskom stubu u Srbiji (Crveno Selo kod Subotice, 220 metara)
Izvlačenje delova antenskog sistema

Za svrhu montaže glavnog antenskog sistema digitalne mreže u Crvenom Selu kod Subotice (najviši antenski stub u Srbiji – 220 m), postavljen je pomoćni antenski sistem (od 16. do 20. septembra). On će biti aktiviran kada započnu radovi na demontaži sadašnjeg aktivnog antenskog sistema (analognog) radi postavljanja sistema antena za emitovanje digitalnog TV signala. Težak i rizičan posao, po jakom vetru, obavila je ekipa JP ETV, u čijem sastavu su bili: Saša Spasić, Dragan Zadravković, Darko Milisavac, Duško Dragošan, Nikola Stojković, Filip Božović, Novica Stanković. Na visini od 140 metara antenskog stuba oni su najpre demontirali staru parabolu (ugašene televizije) prečnika 2 m, tešku više stotina kg i po snažnom vetru je, pomoću sajli, spustili na tlo, da bi potom podigli na stub veliki jarbol i vrlo težak nosač UHF antene. U obimnim poslovima su: priprema, postavljanje kablova i povezivanje antene sa razdelnikom, kao i montaža konektora. Tokom montaže antenskog sistema ekipu inženjera i tehničara u Crvenom Selu posetio je Dejan Šmigić, v.d. direktora JP ETV.