slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Pomoć i podrška digitalizaciji Srbije

U Beogradu su krajem novembra (od 25. do 28.) održana tri značajna međunarodna skupa: dva Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) i jedan Evropske konferencije poštanskih i telekomunikacionih uprava (CEPT). Učesnici glavnog skupa prihvatili su da dokument Srbije: “Pomoć i podrška Srbiji u obnovi njenog razorenog javnog radiodifuznog sistema”, koji je pripremilo JP Emisiona tehnika i veze, u saradnji sa Ministarstvom za telekomunkacije gospodina Rasima Ljajića, bude evropski predlog.

Državni sekretar Stefan Lazarević izabran je za Predsednika Regionalnog evropskog pripremnog sastanka od strane 100 učesnika iz 19 država članica ITU i 14 nacionalnih i internacionalnih organizacija. Državna sekretarka Tatjana Matić istakla je rastuću ulogu brodbenda i važan doprinos IKT u bruto domaćem proizvodu.

Pre glavnog skupa - Regionalnog evropskog pripremnog sastanka (RPM) za Svetsku konferenciju za razvoj telekomunikacija (WTDC 14), 25. novembra je održan Evropski regionalni razvojni forum (RDF). Forumom je predsedavao Državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (MTT), gospodin Stefan Lazarević i otvarajući skup posebno istakao da su za budući razvoj IKT u Srbiji ključni: brodbend, regulativa i obrazovanje. Ukazao je da je od izuzetnog značaja ostvariti dijalog o ovim temama sa svim zainteresovanim, jer Srbija želi da razvojem brodbenda poboljša i ubrza razvoj ekonomije, pošto sve analize pokazuju da se time stiču uslovi za opšti razvoj društva. Zato je Ministarstvo telekomunikacija sačinilo novu strategiju razvoja brodbenda, koja je na javnoj raspravi.

I Direktor BDT-ITU, Brahima Sanu, je ukazao na značaj brodbenda, koji zadnjih godina ima najveći rast u Evropi. Procene su da će broj mobilnih telefona u odnosu na broj stanovnika, krajem 2013. godine iznositi oko 125%, a krajem 2012. godine već su 43 zemlje u Evropi dostigle bar 100%.

O situaciji u svojim zemljama govorile su i zamenice ministra resornih ministarstava Crne Gore, Makedonije i Poljske.

Forumu je prisustvovalo oko 100 učesnika iz 19 država članica ITU i 14 nacionalnih i internacionalnih organizacija.

Od 26. do 28. održan je Regionalni evropski pripremni sastanak (RPM) za Svetsku konferenciju za razvoj telekomunikacija (WTDC 14), koji je od posebnog značaja za našu zemlju, a naročito za JP Emisiona tehnika i veze. Osnovni cilj ovog skupa je definisanje, na evropskom nivou, prioriteta za razvoj telekomunikacija i IKT, na osnovu predloga koje su podnele države članice i članice sektora iz evropskog regiona. To će bit i osnov za formulisanje kontribucija za WTDC 14, u cilju razmatranja budućeg rada ITU-D tokom sledeće 4 godine (2015.-2018.).

 

Na sastanku šefova delegacija, za Predsednika ovog značajnog skupa imenovan g. Stefan Lazarević. Imenovana su i tri podpredsednika: Podsekretarka u resornom ministarstvu Poljske, Malgorzata Olszewska, Generalni direktor Agencije za komunikacije BiH, Kemal Huseinović i Šef odeljenja za međunarodne odnose u organu za ICT, Ahmet E. Çavuşoğlu. Direktor BDT/ITU, Brahima Sanou je, za sekretara sastanka imenovao Jaroslawa Pondera, koordinatora za Evropu u BDT.

Tokom svečanog otvaranja, sledeći visoki funkcioneri su se obratili učesnicima skupa: Državna sekretarka u MTT (u ime podpredsednika vlade i Ministra u MTT, Rasima Ljajića), Tatjana Matić, Zamenik generalnog sekretara ITU. Houlin Zhao i Direktor BDT/ITU. Brahima Sanou.

T. Matić je naglasila rastuću ulogu brodbenda i važan doprinos IKT u bruto domaćem proizvodu. a to će biti omogućeno i digitalizacijom zemaljske TV, odnosno dobijanjem digitalne dividende. Doći će do većeg izbora usluga što će voditi većem zapošljavanju i konkurenciji, što će dalje voditi nižim cenama.

Tatjana Matić je posebno ukazala na značaj ovog pripremnog sastanka za WTDC 14, na koju će biti pozvane sve države članice ITU, a očekuje se preko 2.000 učesnika, među kojima i mnogo IT eksperata iz najrazvijenijih zemalja sveta. Ovaj pripremni sastanak (RPM) nam omogućava da iznesemo naše prioritete i ciljeve u oblasti elektronskih komunikacija, brodbenda i uopšte mobilnih radiokomunikacija i dobijemo podršku regiona.

Srbija je podnela tri dokumenta, od kojih je jedan Predlog za modifikaciju Rezolucije 33: “Pomoć i podrška Srbiji u obnovi njenog razorenog javnog radiodifuznog sistema”. Ovaj dokument je pripremilo JP ETV, u saradnji sa MTT. Nakon prezentacije ovog dokumenta od strane predstavnika JP ETV, sve prisutne države članice su podržale naš document i složile se da se podnese WTDC 14, kao Evropski predlog. Ovo je od izuzetnog značaja za Srbiju i JP ETV.

Komitet CEPT-a za ITU održao je sastanak 28. posle podne i 29. pre podne. Predsedavao je Marcin Krasuski.

Za JP ETV ovaj skup ima poseban značaj, jer će se u okviru ovog tela CEPT-a formirati Zajednički evropski predlozi (ECP’s). U toku diskusije oko dokumenta za TDAG, pripremljenog od strane “TDAG Correspondance Group on Resolutions and Recommendations”, predstavnik JP ETV je predložio da se i zaključak RPM u vezi naše Rezolucije uključi u listu. To je prihvaćeno, s tim što je potrebno pripremiti dokument za sastanak TDAG-a i za Com-ITU.

Na kraju sastanka, predstavnik JP ETV je upoznao prisutne o značajnoj pomoći EU u procesu digitalizacije u Srbiji, kao i o efikasnoj pomoći BDT/ITU. Obe ove pomoći su imale, pored finansijske, i vrlo motivišuću ulogu.

Treba reći da su svi učesnici čestitali i zahvalili se Srbiji za izuetno dobro organizovane sastanke i vrlo dobre uslove rada.