slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Kredit za završetak digitalizacije u Srbiji

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu JP Emisiona tehnika i veze (JP ETV) data je mogućnost da se kreditno zaduži kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sredstva koja bi, ovim putem, trebalo da budu obezbeđena, JP ETV će iskoristiti za nastavak i konačan završetak procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala.
Ministarstvo za telekomunikacije i JP ETV su do sada prikupili i predali Evropskoj banci za obnovu i razvoj podatke koji su neophodni za završetak prve etape u procesu dobijanja kredita. U JP ETV je prethodne godine urađeno više od 5.000 stranica plansko-projektne dokumentacije za nastavak i završetak procesa digitalizacije TV emitovanja u Srbiji. Pomenuta dokumentacija poslužiće u formi konačnog projekta, za dobijanje kredita i zahvaljujući tome proces digitalizacije zemaljskog TV emitovanja u Srbiji biće okončan do 17. juna 2015. godine.
U narednom periodu predstoji nastavak pregovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.