slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Izmena parametara

Poštovani gledaoci i kablovski emiteri,

U cilju prelaska na konačne parametre emitovnja digitalnog TV signala, u noći između 24. i 25. marta izvršiće se izmena parametara. Ova promena može kod određenih modela prijemika, izazvati probleme u prijemu ili gubitak prijema. U tom slučaju potrebno je da ponovno pretražite kanale na Vašem prijemniku.Hvala na razumevanju, Vaš ETV !