slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

U naredna dva meseca oko 90 odsto građana Srbije dobiće najkvalitetniji digitalni TV signal

Inženjeri i tehničari JP ETV digitalizovali su, do nedavno, 32 emisione stanice. Ovih dana počelo je emitovanje digitalnog signala i sa Deli Jovana i Vršačkog brega, a spremna je i stanica Crveno Selo, kod Subotice. Narednih nedelja biće digitalizovan još 41 repetitor.

Emisione stanice Deli Jovan (levo) i Vršački breg (desno): Zone pokrivanja digitalnim TV signalom

JP „Emisiona tehnika i veze“ ubrzava proces digitalizacije Republike Srbije, kojim upravlja Ministarstvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije. U naredna dva meseca, kvalitetnim digitalnim televizijskim signalom biće pokriveno oko 90 odsto stanovništva naše zemlje. Time će Vlada Republike Srbije biti u mogućnosti da odredi tačan datum početka simulkasta, po zonama raspodele. „Simulkast“ je naziv za istovremeno emitovanje analogne i digitalne televizije, sa iste emisione stanice, do potpunog gašenja analognog emitovanja. Ta istovremenost se obezbeđuje da bi se, tokom njenog trajanja, omogućilo gledaocima da sagledaju prednosti digitalne, u odnosu na analognu televiziju, a potom, i da na vreme obezbede odgovarajući DVB-T2 prijemnik: TV prijemnik sa integrisanim DVB-T2 tjunerom ili odgovarajućim DVB-T2 STB (set top box). Prestankom rada „Simulkasta“ ostaje u radu isključivo digitalna televizija, nakon čega neće biti moguć prijem dosadašnjeg analognog signala.

Paralelno sa digitalizovanjem emisionih stanica odvijaju se pripreme za izradu tenderske dokumentacije za nabavku nedostajuće opreme, koja će se finansirati iz kredita Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD). Za dobijanje kredita EBRD-a, JP „Emisiona tehnika i veze“ je preskočilo prvu stepenicu u ispunjavanju uslova, time što je uspešno sprovelo tender za odabir konsultanata koji će pratiti završetak digitalizacije. Sredstva za angažovanje konsultanata donirala je Vlada Republike Slovačke. Obavljenim poslovima, inženjeri i tehničari JP „Emisiona tehnike i veza“, su uz pomoć resornog Ministarstva telekomunikacija, uverili javnost da je pokrenut proces digitalizacije iz dvogodišnjeg zastoja i da se može završiti u zadatom roku. JP ETV je već predložilo radnoj grupi Ministarstva rokove za početak simulkasta. Na osnovu obavljenih poslova, celokupan sever Republike Srbije, već sada može otpočeti rad u simulkastu.

Proteklih dana JP „Emisiona tehnika i veze“ je digitalizovalo sledeće emisione stanice:

VRŠAČKI BREG. Inženjeri i tehničari JP ETV su, na emisionoj stanici Vršački breg, pustili u rad DVB-T2 predajnik, snage 5 KW, na kanalu 49, priključenjem na antenski sistem dva sprata, tri pravca. Puštanjem u rad ovog predajnika pokriveno je, digitalnim televizijskim signalom, više od 90 odsto vršačkog alotmenta (servisne zone). Snaga ovog predajnika omogućuje i prijem digitalnog TV signala pomoću sobne antene (indoor – prijem). Mesta koja odnedavno mogu da primaju kvalitetan digitalni TV signal su: Vršac, Zrenjanin, Bela Crkva, Smederevo... i sva naselja u širem krugu oko navedenih gradova. Na ovaj način srpska dijaspora, koja živi u rumunskom delu Banata, od sada je u mogućnosti da prati televizijske programe i Javnog servisa RTS-a, kao i svih TV stanica nacionalnih emitera: B-92, Pinka, TV Prve, Hepy TV.

KRUPANJ, LJUBOVIJA, BRUS, SMEDEREVO... Podvig su načinili i inženjeri i tehničari Odseka repetitori. Oni su stvorili uslove i tokom narednih nedelja pustiće u rad još 41 repetitor (gap-filler), za emitovanje digitalnog televizijskog signala. Time će se enormno povećati broj građana Srbije koji će moći da prate digitalni program. U zoni pokrivanja digitalnim signalom naćiće se svi veći gradovi u Srbiji. Do sada su puštene u rad 32 emisione stanice (predajnici većih snaga i repetitori) zahvaljujući kojima je oko 75 odsto stanovnika Srbije moglo, s odgovarajućim TV prijemnikom ili STB (set top box), da gleda digitalni televizijski program. Sa 41. novim repetitorom procenat pokrivanja će se povećati na preko 90 odsto stanovništva Srbije. Trenutno su u funkciji digitalni repetitori kojima se pokrivaju šira područja Krupnja, Ljubovije, Brusa i Smedereva.

SUBOTICA. Ekipa tehnike JP ETV je, na emisionoj stanici Crveno Selo, kod Subotice, stvorila tehničke uslove da pusti u rad digitalni predajnik (DVB-T2), snage 5 KW, koji će privremeno raditi preko antenskog sistema četiri sprata, četiri smera, na 160 m visine, a u konačnom, na antenskom sistemu 12 spratova, četiri smera, na 210 m visine. Zahvaljujući ovom podvigu sela, naselja i gradovi koji se nalaze u krugu oko Subotice, prečnika 100 km, takođe će moći da gledaju digitalni televizijski program, sa odgovarajućim TV prijemnikom ili STB (set top box), kada RATEL izda dozvolu za rad. Digitalni TV signal će se prostirati i izvan granica naše zemlje, pa će digitalne programe naših nacionalnih i regionalnih televizija moći da gledaju srpske manjine u Mađarskoj i Rumuniji. U međuvremenu i dalje radi predajnik snage 600 W na 59 kanalu.

Radovi na antenskom stubu visine 220 m : Crveno Selo - Subotica

DELI JOVAN. Zahvaljujući inženjerima i tehničarima našeg preduzeća, koji su proteklih dana, montirali digitalnu opremu na emisionoj stanici Deli Jovan, stanovnici Negotinske krajine i  Kladova već mogu da uživaju u blagodetima digitalne televizije.

Preko naše mreže oni mogu, pored programa ostalih nacionalnih televizija (RTS 1, RTS 2, RTS HD, Pink, B-92, Happy, RTS Digital, RTV 1, RTV 2, Studio B, Bella ame ) direktno da gledaju RTS HD, koji od 12. juna 2014. godine, prenosi svetsko prvenstvo u fudbalu „Brazil 2014“. 

Radosna vest iz našeg preduzeća jeste i to da će JP „Emisiona tehnika i veze“  tokom naredna dva meseca dodatno proširiti mrežu digitalnih predajnika i time omogućiti da više od 90 odsto građana Srbije, uz odgovarajući prijemnik, može da prima digitalnu TV sliku i ton.