slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

OTVORENE PONUDE U PREKVALIFIKACIONOM POSTUPKU KREDITA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)

U ponedeljak (21. jula 2014. godine) u prostorijama JP Emisiona tehnika i veze otvorene su ponude u prekvalifikacionom postupku kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Ponude su podnela četiri konzorcijuma: Odašiljači i veze iz Hrvatske sa hrvatskim Telekomom, Erikson (Ericsson AB) iz Švedske sa Eriksonom d. o. o. Iz Srbije, Saga d.o.o. iz Beograda sa SC Romsys S.R.L. iz Rumunije i Rohde Schwarc GmbH iz Austrije sa svojim partnerima: Kathrein – Werke KG iz Nemačke i Comutelom d. o. o. Iz Beograda. Nakon otvaranja ponude tenderska komisija JP ETV će izvršiti evaluaciju (ocenu) prispelih ponuda i svoj izveštaj proslediti Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Konzorcijumi koji ispune sve uslove iz prekvalifikacionog postupka biće pozvani da učestvuju u daljem toku tendera za nabavku telekomunikacione opreme, pomoću koje će JP Emisiona tehnika i veze izgraditi kompletnu mrežu za emitovanje digitalne zemaljske televizije, na teritoriji Republike Srbije. Ovaj događaj uverava našu javnost da će Emisiona tehnika i veze, u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije, ispuniti svoju obavezu prihvaćenu u Ženevi 2006. godine i spremno dočekati 17. juni 2015. godine, kada će, prema navedenoj obavezi, biti isključeni analogni predajnici. Kao što je poznato,. Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu JP Emisiona tehnika i veze data je mogućnost da se kreditno zaduži kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sredstva koja bi, ovim putem, trebalo da budu obezbeđena, JP ETV će iskoristiti za nastavak i konačan završetak procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala.

Članovi tenderske komisije (s leva na desno): Miroslav Kučera (konsultant), Petar Đekić, Bojana Vitanović, Olja Mastilović, Dušan Tomašević u prisustvu predstavnika JP ETV i ponuđača