slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Potpisivanje ugovora o kreditu između EBRD-a i JP ETV-a

Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze (ETV) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisale su 19. septembra 2014. godine ugovor o kreditu u iznosu od 24 miliona evra koji je dat uz državnu garanciju Republike Srbije.

Sklapanju ugovora pored predstavnika EBRD-a Jelene Čelenković  i vršioca dužnosti direktora JP ETV-a Dejana Šmigića, prisustvovao je i ministar finansija Srbije Dušan Vujović.

Sredstva iz kredita će biti korišćena kako bi se sprovela druga faza digitalizacije sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u Srbiji.

Projekat će omogućiti i aktiviranje“digitalne dividende”, dodatnog spektra koji će se koristiti za raspoređivanje mobilnih mreža za emitovanje.

Projekat će takođe doprineti većoj konkurenciji u sektoru televizijskog emitovanja u Srbiji time što će infrastrukturni kapacitet ETV-a moći da emituje veći broj televizijskih kanala sa nacionalnom i regionalnom pokrivenošću.