slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Žig garancije „digital TV“

U okviru procesa digitalizacije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je registrovalo žig garancije „digital TV“. Ukoliko set-top-box (STB) ili televizor ispunjava tehničke zahteve određene Opštim aktom o žigu garancije „digital TV“, može biti označen ovim žigom.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je utvrdilo proceduru za proizvođače, zastupnike, uvoznike ili prodavce uređaja za prijem koji žele da koriste žig garancije. Na ovaj način, obezbeđeno je da žigom garancije mogu biti obeleženi samo prijemnici digitalnog televizijskog programa pogodni za prijem signala emitovanog u Republici Srbiji.

Proizvođač, zastupnik, uvoznik ili prodavac prijemnika digitalnog TV signala, registrovan na teritoriji Republike Srbije, daje Ministarstvu izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da prijemnik koji označava žigom garancije ispunjava uslove iz Opšteg akta. Izjava se daje na Obrascu ispunjenosti uslova za žig garancije ,,digital TV”. Uz popunjen Obrazac se prilaže tehnička dokumentacija iz koje proizilazi ispunjenost uslova. Proizvođaču, zastupniku, uvozniku ili prodavcu prijemnika digitalnog TV signala koji je ispunio uslove iz Opšteg akta, Ministarstvo obezbeđuje pristup elektronskom dokumentu sa grafičkim prikazom žiga.

(Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija)