slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Život na Jastrepcu: Sa vukovima u komšiluku

Ispod podnožja planine izgleda kao igla. Ali antenski stub jedne od tri najveće emisione stanice koja obezbeđuje radio i TV signal za više od dva miliona ljudi na Jastrepcu visok je 105 metara.

Postavljen je prošlog petka na koti od 1.400 metara nadmorske visine. I bio je pravi podvig postaviti ga na ovom mestu, maloj kamenitoj zaravni oivičenoj provalijom.

Prvo je radila dizalica, a završni segmenti su montirani uz pomoć takozvane igle, neke vrste čekrka. Na njemu su još radnici koji završavaju detalje, pre nego što se na njega postave ogromni tanjiri antena koje će signal slati na desetine repetitora u ovom delu naše zemlje.

Jastrebac je jedna od najznačajnijih stranica u digitalnoj mreži emisionih stanica koje će bez izuzetka morati da se puste u funkciju 17. juna iduće godine kada će se ugasiti analogni signal. Sama mreža imaće 208 predajničkih emisionih stanica i one se uglavnom obnavljaju ili rekonstruišu, a neke se i grade iz početka, kao što su one u Somboru i Kikindi. Većina ovih objekata je u bombardovanju sravnjena sa zemljom - oko 60 dana je trajalo bombardovanje telekomunikacijskih objekata, a u tome je najviše stradala emisiona tehnika...

Tragovi tog vandalstva vidljivi su i ovde – betonski kosturi razvaljeni bombama štrče kao neuspela umetnička instalacija ispod novog i moćnog antenskog stuba, koji uz onaj na Avali i Čotu čini ključnu trojku za prijem i reemitovanje radio i TV signala.

- Postojeća analogna mreža ima 262 stanice, od toga je 11 glavnih sa predajnicima najvećih snaga, ostalo su repetitorske stanice. Tokom bombardovanja 1999. godine srušene su sve glavne sem Tupižnice i Deli Jovana. Srušili su ono što je u toj mreži bilo mozak i srce, jer repetitori su beskorisni bez ovih stanica. Obnova ide mukotrpno, jer se porušeno teško obnavlja, a ovo su vrlo skupe investicije – kaže Dragan Mojović, zamenik direktora JP Emisiona tehnika i veze koja upravlja ovim objektima.


Ovo preduzeće je ranije bilo sektor u okviru Radio-televizije Srbije, ali je pre četiri godine izdvojeno u zasebnu firmu jer je tako nalagalo evropsko zakonodavstvo.
Na ovoj stanici dežura se 24 sata 365 dana u godini i ni pod kojim uslovima ne sme da dođe do prekida signala. Da bi se obezbedili od svake eventualnosti, objekat se napaja iz dva nezavisna visokonaponska dalekovoda, ako zakaže jedan, tu je drugi. U slučaju da iskoče oba, unutar objekta u pripravnosti su dva agregata za čije pokretanje spremne čekaju tri cisterne goriva od 50 tona koje u svakom trenutku moraju biti pune.

Obnova ove emisone stanice počela je 2012. godine, inače objekat je napravljen početkom šezdesetih godina prošlog veka i kada se zađe u katakombe ispod antenskog stuba shvate se razmere i ozbiljnost države koja je to gradila.

Objekat se sastoji od tehničkog i stambenog dela u kome žive ljudi koji dežuraju i opslužuju stanicu. Desetine prostorija, ogroman broj uređaja, agregati, sobe za spavanje, kuhinja i trpezarija, čak je bila izgrađena i neka vrsta motela za radnike.
Specijalno vozilo napravljeno još 60-ih godina prošlog veka jedina je veza ovih ljudi sa civilizacijom kad zapadnu snegovi i smetovi i polomljeno drveće prepreče sedam kilometara dug šumski put koji vodi do prvog naselja.
Goran Popović i Nenad Rakić odrađuju svoju sedmodnevnu smenu i raduju se suncu, jer ono je u ovo doba ovde retkost. Puca neverovatan pogled na Kopaonik, Šar-planinu i vrhove crnogorskih planina.

Obično se u stanici odrađuje sedmodnevna smena

- Obično je sneg najmanje pola metra, led okuje antene i stub što stvara emisione smetnje, a spusti se oblak od koga se ne vidi ni kapija. Jednom nam je led sa krova pao na „landrover“ i probio mu i krov i pod. Događa se da budemo zarobljeni, jedan kolega je morao da ostane 17 dana jer se bilo pokvarilo snežno vozilo i nije se moglo doći – svedoči Popović, šef smene.

I dok nas TV spotovi obaveštavaju o predstojećoj digitalizaciji, prava borba se vodi na ovom i sličnim objektima koji su postali najveća gradilišta u Srbiji. Jer ove stanice moraju dočekati spremne 17. jun kad će se ugasiti analogni signal. I ako se to ne uradi imaćemo crne ekrane na televizorima.

www.blic.rs