slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Razgovori Emisione tehnike i TV emitera Srbije

Kao što se pre 17. juna građani Srbije moraju pripremiti za prijem digitalne slike, tako se i nacionalni, regionalni i lokalni TV emiteri moraju pripremiti za digitalno emitovanje televizijskih programa.

Kako se navodi u saopštenju Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze", početi su razgovori ETV-a sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim TV emiterima Srbije o tehničkim i komercijalnim uslovima za ulazak u prvi i drugi multipleks državne mreže digitalne televizije. To praktično znači da se približava rok kada će biti ugašena analogna televizija u Srbiji, čime će prestati da važe i dozvole za emitovanje analognih televizijskih programa. Kao što se, pre tog roka, građani Srbije moraju pripremiti za prijem digitalne TV slike kupovinom Set Top Boksa ili novog televizora sa ugrađenim tjunerom, tako se i nacionalni, regionalni i lokalni TV emiteri moraju pripremiti za digitalno emitovanje televizijskih programa.

Bitno za TV emitere i građane Srbije je da znaju da će u većini mesta u Srbiji analogna televizija biti ugašena mnogo pre krajnjeg roka (17. juna) i da se ovih nedelja moraju pripremiti za prelazak na digitalno emitovanje TV programa. To se najpre tiče stanovnika šire zone Vršca i njihovih lokalnih i regionalnih televizija, jer se analogni predajnik na Vršačkom bregu gasi najranije - 30. marta.Analogna televizija će potom, postati prošlost u širem krugu Subotice, Sombora i Kikinde - 27. aprila. Najveći broj građana Srbije, nekoliko miliona, i najveći broj nacionalnih, lokalnih i regionalnih televizija preći će na digitalno emitovanje programa isključenjem analognih predajnika na Crvenom Čotu - 18. maja i na Avalskom tornju 25. maja.

Nekoliko dana potom, 1. juna, analogni predajnici biće isključeni na Rudniku i Crnom vrhu (Jagodina), Tupižnici, Torniku, Ovčaru i Deli Jovanu, a 15. juna i na Besnoj Kobili, Jastrepcu, Kopaoniku, Ceru i Maljenu.

Svrha sastanaka koje JP ETV organizuje sa predstavnicima nacionalnih, regionalnih i lokalnih TV emitera je da se dogovore o uzajamnim obavezama za taj istorijski događaj naše televizije.

U saopštenju ETV-a se takođe navodi da prema Pravilniku o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu (Službeni glasnik RS, br. 86/201. i 18/2015) JP ETV najkasnije 45 dana pre isključenja analognog i prelaska na digitalno emitovanje TV programa, obaveštava REM o raspoloživim kapacitetima u multipleksima, a REM u roku od 30 dana donosi odluku o pristupu multipleksu za imaoce dozvola. Nakon odluke REM-a, JP ETV i TV emiteri (lokalni, regionalni ili nacionalni) zaključuju ugovor sa JP ETV o pružanju usluga televizijskog emitovanja, na osnovu Cenovnika JP ETV, koji nacionalnim emiterima daje veliki popust, a regionalnim i lokalnim TV emiterima popust od čak 80 dosto. Paralelno s tim nacionalni, regionalni i lokalni TV emiteri moraju da, o svom trošku, izvrše sve potrebne tehničke pripreme za doturanje svog signala u mrežu JP ETV.

To su, u najkraćem, teme razgovora koje JP ETV organizuje sa TV emiterima ovih dana po najvećim gradovima Srbije, a koji su započeli susretom u Beogradu, na kome su učestvovali prestavnici JP ETV, REM-a, i televizija: Studia B, Metropolis-a, Kanal 3, TV Sat-a i TV Mag-a iz Obrenovca. Danas je takav razgovor održan u Valjevu, a narednih dana slede razgovori sa TV emiterima iz šire zone Novog Sada (25. februar), Niša i Kragujevca (27. februara) i Novog Pazara (28. februara). (RTS)