slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Građani moraju da zadrže antene

Krajnji rok za završetak digitalizacije je 17. jun ove godine i on će biti u potpunosti ispoštovan. Najvažnije je da digitalizacija neće kasniti ni jedan jedini dan. U ovom trenutku 93,6 odsto građana Srbije, koji televiziju gledaju pomoću krovne ili sobne antene, može da gleda besplatnu digitalnu televiziju, ukoliko imaju set top boks (STB) uređaj, ističe za Danas Branko Gogić, v.d. direktora javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze.  

Ogroman posao je bilo pribavljanje dokumentacije, dozvola i saglasnosti bez kojih ne bismo ispunili izuzetno stroge uslove za dobijanje kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sve to ne bismo uradili u toliko kratkom roku bez pomoći i podrške Vlade Srbije, koja je dala garancije za uzimanje kredita, kao i podrške Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Najpre su inženjeri i tehničari ETV morali da izrade oko 6.500 stanica plansko-projektne dokumentacije, a pored toga, od istih timova inženjera i tehničara, koji održavaju 262 emisione stanice za analognu televiziju, napravili smo mobilne, brze i stručne timove koji će, uz redovne poslove održavanja, montirati 208 emisionih stanica za digitalnu televiziju.  

Koliko je to sve koštalo državu? I kako će se to isplatiti?

Digitalizacija će koštati Srbiju oko 37 miliona evra. Verovalo se da će koštati mnogo više i za takve pretpostavke navođene su cene digitalizacija u državama Evrope, pa je govoreno da će digitalizacija u Srbiji koštati 12:02:45100, zatim 70, pa 50 miliona evra. Koštaće, međutim, mnogo manje. Zahvaljujući uštedama i racionalizacijama, ETV neće morati da povlači ceo kredit od 24 miliona evra od EBRD, nego oko 14,5 miliona evra. Samo na nabavci digitalne opreme uštedeli smo šest miliona evra.

Bilo je sporova oko nabavke STB za najsiromašnije. Na kraju je odlučeno da se građanima dele vaučeri za kupovinu tih uređaja. Koliko to može da uspori ili odloži završetak digitalizacije?
Niti će usporiti, niti će odložiti. Prema Uredbi Vlade rok za podnošenje prijava za besplatne STB je 31. marta. Svi koji su podneli zahtev dobiće vaučer na kućnu adresu. Više od 150.000 najsiromašnijih građana imaće vremena da nabavi STB vaučerima. Građani će imati i stručnu tehničku pomoć za instaliranje STB, zato što je Ministarstvo zajedno sa Poštom Srbije i ETV osnovalo pozivni centar, koji će nuditi potrebna obaveštenja o preuzimanju vaučera, o kupovini STB, sva tehnička uputstva za priključenje STB, kao i odgovore na druga pitanja.
Da li će zbog vaučera trgovci moći da "iskoriste" građane i prodaju im za taj iznos manje kvalitetne STB? Na šta građani treba da obrate pažnju?
Uz vaučere građani će dobiti i spisak prodavnica u kojima mogu dobiti STB sa tehničkim karakteristikama koje je propisalo nadležno ministarstvo, odnosno one koji mogu da prime digitalni TV signal. Pri kupovini treba obratiti pažnju da STB ima zelenu nalepnicu na kojoj piše "Digital TV". Građani koji imaju starije tipove televizora treba da kupe STB sa RF izlazom, jer samo takav mogu da povežu sa svojim televizorom, ma koliko bio star.
Da li je tržište snabdeveno tim uređajima i koliko oni koštaju?
Tržište je dovoljno snabdeveno. Vrednost vaučera je 3.000 dinara, što je sasvim adekvatno za kupovinu odgovarajućeg STB. Ima ih na tržištu i skupljih, ali i jeftinijih.
Da li građani koji sada kupe STB, pre gašenja analognog signala, mogu odmah da ih instaliraju na TV prijemnike i primaju digitalni signal?
Da. Trenutno digitalni signal u svojim kućama ima 93,6 odsto građana. Onog momenta kada povežu STB sa televizorom i antenom, krovnom ili sobnom, imaće na ekranu digitalnu sliku i ton.
Hoće li domaćinstva sa jednim STB moći da primaju signal na više TV aparata u domaćinstvu?
Sa jednim STB je moguće gledati digitalnu televiziju na više televizijskih aparata u kući, ali na svakom od televizora, kada su istovremeno uključeni, gleda se samo isti program.
Treba li da građani zadrže krovne antene ili mogu da ih uklone?
Moraju zadržati krovne ili sobne antene. Zašto? Digitalni TV signal šalje se do krovnih ili sobnih antena preko predajnika na zemlji.
Koje su razlike digitalne televizije koje će građani imati pomoću STB uređaja, odnosno onih koji nemaju kablovsku, i one koju nude kablovski operatori?
Bitno je naglasiti da se kupovinom STB dobija jedina istinski besplatna digitalna televizija u Srbiji. Besplatna je, jer građani nakon jednokratne investicije i kupovine STB više nikome ništa ne plaćaju, a imaju za gledanje besplatne programe svih nacionalnih, regionalnih i lokalnih televizija. Kod drugih operatora moraju da plaćaju mesečnu pretplatu.
Pričalo se da će po završetku digitalizacije postojati mogućnost za većim brojem emitera sa nacionalnom pokrivenošću. Koliko će u multipleksima biti mesta i da li će biti raspisivani konkursi za nove nacionalne emitere?
Hoće li biti novih nacionalnih TV emitera, to zavisi od niza okolnosti i to je pitanje za REM. ETV će obezbediti tehničke uslove za emitovanje programa svim televizijskim stanicama koje za to dobiju dozvole od REM. 

Koje su prednosti digitalne televizije?

To su besprekorna slika i ton, bez snega i šuštanja, niz pogodnosti za osobe sa oštećenim sluhom, slepe i slabovide, višejezični prevodi filmova, serija, stranih emisija i mogućnost biranja jezika koji gledaocu odgovara, mogućnost odloženog gledanja informativnih i drugih emisija, kao i direktnih prenosa, mogućnost snimanja emisija tokom odsustvovanja iz kuće, mogućnost podsećanja na početak emisija na drugim kanalima, kao i automatskog prebacivanja na početak emisije koja se želi gledati, kao i elektronski programski vodič, koji ih vodi kroz sadržaje televizijskih programa nedelju dana unapred. Velika dobit za građane je i to što će dvadesetak programa gledati besplatno. Od digitalizacije će korist imati i država. Prodajom digitalne dividende budžet Srbije će prihodovati oko 75 miliona evra. Prodajom slobodnog dela spektra omogući će i građanima i državi i druge pogodnosti, kakve su širokopojasni internet ili mobilna telefonija poslednje generacije (4G).

(DANAS RS.)