slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Problemi u prijemu - Zajednički antenski sistemi (ZAS)

    Veliki broj poziva građana koji imaju probleme u prijemu digitalnog signala, za više od pola godine digitalnog emitovanja, odnosi se na korišćenje zajedničkih antenskih sistema u stambenim zgradama.

 

Imajući u vidu:

  • da je zemaljska televizija jedini besplatan način za gledanje televizije
  • da je instaliranje pojedinačnih antena u zgradama sa velikim brojem stanova prilično zametan, često i nemoguć posao
  • da je interes države da građani budu pravovremno informisani o pitanjima od nacionalnog i lokalnog značaja

država je donela propise koji regulišu ovu oblast.

PRAVILNIKOM o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih objekata  - (Službeni glasnik broj 123 od 28.12.2012. g.), u daljem tekstu Pravilnik, određeno je da svaka stambena zgrada sa više stambenih jedinica mora da ima izgrađen zajednički antenski sistem, nezavistan od ostalih instalacija (kablovska distribucija, telefonija, internet…) sa najmanje jednom priključnicom u svakom stanu. „Kao minimum, ZAS mora da omogući prijem nekodovanih analognih i digitalnih zemaljskih televizijskih i radijskih signala odgovarajućeg nivoa na mestu prijema.“ 

ZAS mora da bude usaglašen sa srpskim i evropskim standardima koji definišu ovu oblast, pre svega sa srpskim standardom SRPS EN 60728-1:2015. Najavžniji parametri koje ZAS mora da zadovolji, kada je u pitanju prijem DVB T2 (256 QAM, 2/3, LDPC 64800) signala su:

Nivo signala na priključnicama: 44 ÷74 dBµV  (preporučeno 60÷65 dBµV)

Odnos signal/šum - S/N: 22,1 dB

Na žalost, iz raznih razloga, u mnogim zgradama zajednički antenski sistemi su u veoma lošem stanju i praktično su neupotrebljivi.

Održavanje stambenih zgrada, pa i ZAS koji su sastavni deo zgrade, regulisano je Zakonom o održavanju zgrada.  Ovim Zakonom je jasno definisano da kompletnu odgovornost za održavanje zgrade, pa i ZAS, imaju sami stanari zgrade, kroz Skupštinu stanara.

Zbog navedenog savetujemo onim građanima koji žele da koriste ZAS za prijem zemaljske televizije, da se obrate predsedniku skupštine stanara i zahtevaju da se ovaj sistem dovede u ispravno stanje.