slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Poseta studenata Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda emisionoj stanici Avala

Dana 29.01.2016 na emisionoj lokaciji Avala, upriličena je, sada već tradicionalna godišnja, stručna poseta studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer Mikrotalasna tehnika, 4. i 5. godina (master) studija, Javnom Preduzeću Emisiona tehnika i veze, u sklopu koje su inženjeri JP ETV prezentovali svoja dostignuća, prvenstveno u procesu digitalnog emitovanja televizijskog signala u Republici Srbiji.

Inženjeri JP ETV su kolegama sa Elektrotehničkog fakulteta pripremili stručna predavanja, kako bi ih upoznali sa aktivnostima koja su bila aktuelna u prethodnom periodu, kao i daljim planovima koji se tiču primene novih tehničko-tehnoloških rešenja iz domena rada Preduzeća.

Teme predavanja bile su:

-          Uloga JP ETV u procesu digitalizacije

-          Osnovni koncept digitalne televizije u JP ETV

-          Osnovne karakteristike DVB-T2 sistema

-          Mreža digitalne televizije – sistem RR veza JP ETV.

 Ova poseta je uvrštena i u zvaničnu aktivnost podružnice IEEE Broadcast Technology Society Сhapter-а (BTS), kojoj su prisustvovali, pored studenata elektrotehničkog fakulteta i članovi BTS sekcije IEEE-a u Srbiji i sve prezentacije su unete u IEEE bazu.