slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

ETVesti / Akcije

Potpisan kolektivni ugovor JP ETV

Po prvi put od osnivanja predstavnici dva reprezentativna sindikata ETV, poslovodstvo i predstavnici Vlade RS potpisali su Kolektivni ugovor. Reč je o aktu kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti kao i međusobni odnosi zaposlenih, poslodavca i sindikata. U poređenju sa kolektivnim ugovorima drugih Javnih preduzeća, očigledne su mnoge prednosti kolektivnog ugovora JP ETV.

 

 

Našim Kolektivnim ugovorom:

• obezbeđen je kontinuitet radnog staža zaposlenima koji su prešli iz RTS u JP ETV, oko čega se dugo nisu slagala prethodna rukovodstva i sindikati,
• obezbeđene su jubilarne nagrade, ukinute osnovanjem JP ETV,
• rešeno je veoma teško pitanje smenskog rada, tako što je nađeno zakonsko rešenje sa 36-točasovnim radnim mestom; smenski rad je u ETV dugo isplaćivan suprotno Zakonu
• povećane su plate, povećanjem koeficijenata, u okviru Zakonom dozvoljenog limita,
• obezbeđene su veoma široke pogodnosti za članove porodica zaposlenih