slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

Digitalna mreža

Digitalna mreža predstavlja tehnološki sistem koji omogućava da se formira paket od više telvizijskih programa, da se taj paket prenese do svih predajnika u željenoj zoni sevisa i konačno emituje u izabranom formatu. Željena zona servisa može da bude jedna ili više zona raspodele. Svakoj zoni raspodele dodeljeno je nekoliko kanala – frekvencija, pa je moguće formirati i emitovati više paketa signala na jednoj teritoriji.

Važećom regulativom u Srbiji, JP ETV je imalo zadatak da izgradi mrežu za emitovanje tri različita paketa signala – multipleksa. Zahtev važeće regulative je bio da prvim multipleksom bude pokriveno najmanje 95% stanovnika Srbije a drugim i trećim multipleksom više od 90%. Mreža je realizovana tako da je signalom prvog multipleksa pokriveno 97,82% stanovnika Srbije, drugim 96,77% a trećim 96,03% stanovnika.

Sadržaj prvog multipleksa čine programi RTS i komercijalnih emitera koji su imali dozvole za nacionalno pokrivanje na celoj teritoriji Srbije, plus programi RTV na teritoriji Vojvodine, dok je sadržaj drugog multipleksa različit u različitim zonama raspodele, i čine ga programi emitera koji su imali dozvole za lokalno i regionalno pokrivanje. Treći multipleks je predviđen za nove usluge. Prelaskom sa analognog na digitalno emitovanje kroz mrežu emaljskih predajnika u rad su pušteni prvi i drugi multipleks u kojima su mesta našli programi svih TV stanica koje su imale dozvole za nacionalno, regionalno i lokalno pokrivanje.

Radi testiranja opreme, u poslednje vreme smo, na kanalima trećeg multipleksa, emitovali sadržaj prvog. Test faza je završena tako da prvi i drugi multipleks i dalje možete pratiti na njihovim redovnim kanlaima, a kada će, i sa kojim servisima, biti aktiviran treći multiplks bićete obavešteni na vreme.

Spiskovi emisionih lokacija sa kanalima na kojima rade predajnici, kao i sadržaj programa po zonama raspodele, nalaze se na našem sajtu i Info kanalu.

 

  Network type
  SFN/MFN
  Antenna system
  SISO
  PLP mode
  Single
  FFT size
  32k
  Carrier mode
  Extended
  Modulation
  256QAM rotated
  Code rate
  2/3
  Guard interval (GI)
  1/16 (224 μs)
  System bandwidth
  8 MHz
  Signal bandwidth
  7.77 MHz
  Scattered pp
  PP4
  Useful symbol time
  3584μs
  Estimated bit rate
  36.82Mbps
  Video coding
  H.264 / MPEG-4 Part 10
  Audio coding
  MPEG-1 Audio Layer II,  for SD
  HE-AAC and Dolby Digital + for HD