Садржај, емисионе локације и канали програмских пакета (мултиплекса) у зони покривања Кикинда

Садржај програмског пакета са националним телевизијама – први мултиплекс (MUX 1):

Садржај програмског пакета са регионалним и локалним телевизијама – други мултиплекс (MUX 2):

Садржај комерцијалног програмског пакета – Pay TV пакет – трећи мултиплекс (MUX 3):

Емисионе локације и канали: