USPOSTAVLJENI I PRIMENJENI SISTEMI MENADŽMENTA

 

JP ETV utvrđuje granice i primenljivost sistema menadžmenta da bi uspostavio Predmet i područje njegove primene:

Sistem menadžmenta (kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu i bezbednošću informacija), sprovodi se u celom JP ETV, u svim njegovim poslovnim otvorenim i zatvorenim prostorima i svim njegovim organizacionim delovima , a primenjuje se na delatnost, tj. u procesima:

Emitovanja digitalnog televizijskog i analognog radijskog programa i prenos podataka zemaljskom emisionom  infrastrukturom,

Pružanja usluga smeštaja telekomunikacione opreme drugim korisnicima,

Komercijalne eksploatacije Avalskog tornja.

Najznačajniji aspekt životne sredine JP ETV je posledica vanrednih situacija – udesa (požar, sa uključenom eksplozijom kotla), dok su u redovnom funkcionisanju JP ETV bitni aspekti potrošnja električne energije i goriva (potrošnja prirodnih resursa), i određeno nejonizujuće zraćenje, dok se znatnije količine otpada (zagađenje zemljišta) generišu samo periodima prelomnih promena zbog promena tehnologija.

Na svim navedenim prostorima i u svim procesima rukovodstvo i zaposleni JP ETV, mogu da obezbede primenu sistema menadžmenta (kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu i bezbednošću informacija), usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 27001.

POLITIKA IMS JP ETV