O nama

Uspostavljeni i primenjeni sistemi menadžmenta

 

Politika integrisanog sistema menadžmenta


 

Predmet i područje primene sistema menadžmenta u JP ETV


JP ETV utvrđuje granice i primenjivost svog sistema menadžmenta da bi uspostavio Predmet i područje njegove primene, na sledeći način:

Sistem menadžmenta (kvalitetom, životnom sredinom, energijom, bezbednošću i zdravljem na radu i bezbednošću informacija), sprovodi se u celom JP ETV, u svim njegovim poslovnim otvorenim i zatvorenim prostorima i svim njegovim organizacionim delovima, a primenjuje se na delatnost JP ETV, odnosno u procesima:

  • Emitovanja digitalnog televizijskog i analognog radijskog programa i prenos podataka zemaljskom emisionom infrastrukturom;
  • Pružanja usluga smeštaja telekomunikacione opreme drugim korisnicima;
  • Komercijalne eksploatacije Avalskog tornja;

Predmet i područje primene sistema za menadžment uslugama (SMS-a) obuhvata:

  • Usluge emitovanja video i audio sadržaja televizijskih programa u digitalnom formatu posredstvom digitalne OFDM modulacije u DVB-T2 standardu preko mreže DVB-T2 predajnika i repetitora (gep filera) JP ETV sa slobodnim pristupom;
  • Usluge emitovanja video i audio sadržaja televizijskih programa u digitalnom formatu posredstvom digitalne OFDM modulacije u DVB-T2 standardu preko mreže DVB-T2 predajnika i repetitora (gep filera) JP ETV sa uslovnim pristupom;
  • Usluge emitovanja audio sadržaja i servisnih informacija radijskih programa posredstvom analogne FM modulacije preko mreže FM predajnika i repetitora JP ETV;
  • Usluge distribucije modulacionih signala i prenosa podataka preko distributivne IP mreže JP ETV;

Usluge iz SMS-a pruža Sektor tehnike JP ETV (operativni i tehnološki odsek) uz pomoć i saradnju ostalih odseka JP ETV.

Usluge iz SMS-a se pružaju na teritoriji Republike Srbije, putem mreže zemaljskih predajnika i repetitora (emisionih stanica) raspoređenih na teritoriji cele Republike Srbije, a korisnike-klijente koji se bave proizvodnjom TV i radio programa. Krajnji korisnici usluga su građani Republike Srbije.

Na svim navedenim prostorima i u svim procesima, rukovodstvo i zaposleni JP ETV, mogu da obezbede primenu sistema menadžmenta (kvalitetom, uslugama, životnom sredinom, energijom, bezbednošću i zdravljem na radu i bezbednošću informacija), usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001ISO/IEC, 20000-1ISO/IEC 27001,  ISO45001,  ISO 14001 i ISO 50001.

Priroda procesa pružanja usluga JP ETV je takvog tipa da su svi zahtevi standarda ISO 9001:2015 primenljivi u njenom radu.

Najznačajniji aspekt životne sredine JP ETV je posledica vanrednih situacija – udesa (požar, sa uključenom eksplozijom kotla), dok su u redovnom funkcionisanju JP ETV bitni aspekti potrošnja električne energije i goriva (potrošnja prirodnih resursa) i određeno nejonizujuće zračenje, dok se znatnije količine otpada (zagađenje zemljišta) generišu samo periodima prelomnih promena zbog promena tehnologija.

Vanredne situacije, koje mogu imati uticaj na životnu sredinu, u JP ETV su prvenstveno i najznačajnie razne vrste požara (eventualno dodatno pojačane eksplozijama), ali i zanemarljivo značajne vanredne situacije, kao što su izlivanje goriva, ulja ili maziva iz vozila, curenje gasa iz rashladnih uređaja ili isticanje hemikalija koje se koriste u procesima održavanja iz oštećene ambalaže.