Organizaciona struktura

Nadzorni odbor

Borislav Borović, predsednik

Predsednik Nadzornog odbora JP „Emisiona tehnika i veze“, rođen 1960. godine, iz Beograda, diplomirani ekonomista – Ekonomski fakultet u Beogradu. Zaposlen na mestu savetnika direktora u preduzeću „Aerodrom Beograd“. Imenovan za predsednika Nadzornog odbora JP „Emisona tehnika i veze“, Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 br. 119-6627/2014 od 26.06.2014. godine.

Biljana Rakić

Rođena je 1987. godine, iz Beograda, master ekonomista – Fakultetu za ekonomiju i političke nauke u Beogradu. Zaposlena u Agenciji za zaštitu životne sredine u Beogradu. Imenovana za člana Nadzornog odbora JP „Emisona tehnika i veze“, Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 br. 119-8909/2015 od 20.08.2015. godine.

Goran Minić

Rođen 1982. godine, iz Beograda, diplomirani inženjer saobraćaja – master –  Saobraćajni fakultetu u Beogradu. Zaposlen u Telekom Srbija a.d. Beograd. Nezavistan član Nadzornog odbora JP „Emisiona tehnika i veze“. Imenovan za člana Nadzornog odbora JP „Emisona tehnika i veze“, Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 br. 119-6627/2014 od 26.06.2014. godine.

Predrag Stevović

Rođen 1978. godine, iz Kragujevca, diplomirani pravnik – Pravni fakultet u Kragujevcu. Zaposlen u Narodnoj banci Srbije.  Imenovan za člana Nadzornog odbora JP „Emisona tehnika i veze“, Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 br. 119-8909/2015 od 20.08.2015. godine.

Slađan Stanković

Rođen 1966. godine, iz Beograda, diplomirani inženjer elektrotehnike – Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Zaposlen na mestu rukovodioca Sektora tehnike u JP „Emisiona tehnika i veze“, član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih. Imenovan za člana Nadzornog odbora JP „Emisona tehnika i veze“, Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 br. 119-6627/2014 od 26.06.2014. godine.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Vršilac dužnosti direktora

Branko Gogić, v.d. direktora JP „Emisiona tehnika i veze“

Rođen 1977. godine, iz Beograda, diplomirani ekonomista. Imenovan za vršioca dužnosti direktora JP „Emisiona tehnika i veze“, Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 br. 119-13942/2014 od 5.11.2014. godine.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Sektor tehnike

Slađan Stanković, rukovodilac sektora

Sektor tehnike/Tehnološki odsek

Nebojša Dragić, rukovodilac odseka

Sektor tehnike/Operativni odsek

Jovan Zlatanović, rukovodilac odseka

Odsek finansijskih poslova

Slađana Martinović, rukovodilac odseka

Odsek pravnih poslova

Slađana Petrović, rukovodilac odseka

Služba Avalski toranj

Igor Jevtić, rukovodilac službe

Služba za poslove nabavke

Vladimir Lopičić, rukovodilac službe

Jedinica za internu reviziju

Sonja Nedeljković, rukovodilac jedinice