Захтeв за приступ информацијама од јавног значаја

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Питања и одговори по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја

Жалба за повереника за информације од јавног значаја – због непоступања

Жалба за повереника за информације од јавног значаја – против решења