slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

Slika je dobra ali nemam ton.

 

1. Slučaj

  Uzeti prvo novi daljinski upravljač. Usmeriti ga ka set-top-boks-uređaju i pritiskati VOL+ (kod nekih uređaja strelica na desno). Posmatrati na ekranu da li se pojavljuje klizač za zvuk i doterati nivo zvuka na 80%. Ako se ne pojavljuje klizač, proveriti baterije. Uzeti daljinski upravljač od televizora, usmeriti ga ka televizoru i pritiskati VOL+ i VOL- i gledati da li se pojavljuje indikacija za povećanje-smanjenje jačine zvuka. Ako se pojavljuju indikacije a i dalje nema tona idemo na sledeći slučaj.

2. Slučaj

  Ako su televizor i set-top-boks povezani SCART kablom - proverite da li kabl dobro naleže u priključke televizora i set-top-boks uređaja. Ukoliko dobro naležu okrenite kabl (strana koja je bila zakačena za TV treba da se poveže sa STB i obratno, jer se ponekad desi da je kabl za audio izlaz u prekidu, pa se zamenom ulaza i izlaza problem obično reši. Nekad je potrebno zameniti ceo kabl. Ovi kablovi su često problematični i ponekad prave problem koji se u slici prikazuje kao linije koje se šetaju po ekranu ili čak kao brujanje tona.

3. Slučaj

  Ukoliko je veza antenskim kablom koji je stigao uz uređaj koji ima RF modulator uđite u  meni set-top-boks uređaja pritiskom na taster MENU i strelicama dođite do stavke za podešavanje standarda i izaberite opciju PAL BG ili samo BG – obično je postavljeno na DK ili I.

  Ako i dalje ima problema sa tonom (slabo se čuje, ima šum..) uzmite daljinski od televizora i probajte da finim podešavanjem frekvencije u meniju televizora to popravite. 

Ukoliko i dalje nemate nikakav ton, u pitanju je problem ili sa STB uređajem ili sa televizorom, u tom slučaju se obratite stručnom licu - serviseru.  

 

Nazad