slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

Slika mi secka, koči, boje se razlivaju.

Uzrok ovog problema je najčešće u antenskoj instalaciji.

Menjati poziciju i orjentaciju prijemne antene i posmatrati indikacije. Indikacije se dobijaju pritiskom tastera INFO na daljinskom upravljaču STB uređaja. Pomeranje vršiti u malim koracima i sačekati 10-tak sekundi da se pojave indikacije. Podesiti da je nivo signala na ulazu u set top boks uređaj između 50 i 70%. Indikacije za kvalitet signala treba da su preko 70%. Male varijacije  (do 10%) su normalne a ukoliko su velike ukazuju na oscilacije antenskog pojačavača ili prejak nivo signala sa antene koji biva limitiran ulaznim kolima set-top-boks uređaja.

Ukoliko je signal dobar (oko 60%) a kvalitet loš (ispod 60%) ukloniti antenski pojačavač i menjati orjentaciju antene, da bi se eliminisale neželjene interferencije koje kvare signal. Ukoliko postoji pojačavač u anteni, savetujemo zamenu antene pasivnom.

Ponekad je porebno isključiti uređaj iz struje na 10 tak sekudni i ponovo uključiti.

Ukoliko problem i dalje postoji proverite da li ste u zoni prijema.

 

Nazad