slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

Šta su to indikacije za nivo i kvalitet?

Većina prijemnih uređaja imaju u sebi kola koja služe za približnu procenu intenziteta signala (snaga, nivo, Signal level) i kvaliteta (Quality, kvalitet) signala. One ne zavise samo od nivoa signala na prijemnoj lokaciji već i od upotrebljene antenske instalacije koju čine svi elementi od antene do prijemnika: karakteristike antene se razlikuju na različitim frekvencijama, pojačavači (ako postoje), kablovi i prelazi takođe imaju različite karakteristike na različitim frekvencijama.

Postojanje ovih indikacija je vrlo dragoceno da bi se utvrdili pravac i položaj antene pri prvoj postavci uređaja. Indikacije se aktiviraju pritiskom tastera INFO na daljinskom upravljaču STB uređaja.