slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

Problemi u prijemu

 

Na prijem televizijskog signala može da utiče više faktora od kojih su najznačajniji pozicija na kojoj se vrši prijem, kvalitet prijemnog antenskog sistema kao i sam kvalitet Set Top Box uređaja.

 

Šta su to indikacije za nivo i kvalitet?

Većina prijemnih uređaja (Set Top Box) imaju u sebi kola koja služe za približnu procenu intenziteta signala (snaga, jačina, moč, nivo, Signal, level) i kvaliteta (Quality, kvalitet) signala. One ne zavise samo od nivoa signala na prijemnoj lokaciji već i od upotrebljene antenske instalacije koju čine svi elementi od antene do prijemnika: karakteristike antene se razlikuju na različitim frekvencijama, pojačavači (ako postoje), kablovi i prelazi takođe imaju različite karakteristike na različitim frekvencijama. 
Postojanje ovih indikacija je vrlo dragoceno da bi se utvrdili pravac i položaj antene pri prvoj postavci uređaja.

Da bi smo proverili koliki je nivo signala i kakav je kvalitet signala, koristićemo taster INFO na daljinskom upravljaču STB uređaja. U većini slučajeva taster INFO je potrebno pritisnuti dva puta da bi smo dobili sledeću sliku:

 

 

U slučaju da su nivo signala i kvalitet signala 0%, proverite antenski sistem.

U slučaju da je nivo signala ispod 10% potrebno je bolje usmeriti antenu. Usmeravanje antene važi i za slučaj da nivo signala nije konstantan, tj. da je promenljiv i da se menja od 0% do neke vrednosti.