slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

Digitalna TV u svetu

Postojeći sistemi

Sve zemlje sveta uvode digitalnu televiziju zbog revolucionarnih prednosti koje ona nudi u odnosu na analognu. Međutim, ne primenjuju sve iste standarde. Danas se u svetu primenjuju 4 različita standarda za digitalno emitovanje TV slike i tona (na mapi predstavljeni bojama).