slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

Proširenje inicijalne mreže

Zašto je neophodno proširenje Inicijalne mreže?

Pre definitivnog gašenja mreže uređaja za analognu televiziju većina zemalja u svetu je duži period, istovremeno emitovala analogni i digitalni TV signal u istoj servisnoj zoni

Podešavanje 15 predajnika Inicijalne mreže na slobodne kanale i maksimalnu snagu i proširenje dijagrama zračenja najkraći je i najracionalniji korak u prelasku sa analogne na digitalnu TV u Srbiji

Puštanjem u rad sa Avalskog tornja prvog DVB-T2 predajnika i 13 ostalih digitalnih predajnika širom Srbije (Inicijalna mreža) 21. marta 2012. Srbija je zvanično započela prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV programa. Najveći deo opreme za formiranje mreže obezbeđen je iz IPA fondova Evropske unije uz pomoć Ministarstva za kulturu, informisanje i informaciono društvo. Planiranje, projektovanje, montaža i testiranje Inicijalne mreže delo je stručnjaka ETV, dok su potrebne dozvole izdale nadležne agencije RATEL i RRA. Usvojeni standard za emitovanje u Srbiji je DVB-T2, trenutno najmoderniji i najefikasniji, a kompresioni standard je MPEG-4.10 (H264/AVC).

Za prijem digitalnog signala Inicijalne mreže neophodno je:

  • TV prijemnik sa DVB-T2 tjunerom ili
  • poseban eksterni uređaj koji dekoduje digitalni signal i omogućava da se on prati na standardnom TV prijemniku (Set top box) – STB ili
  • poseban hardversko-softverski dodatak koji omogućava prijem digitalnog signala na PC računaru

Inicijalna mreža je dizajnirana za prijem pomoću krovnih antena, a samo oni gledaoci koji su blizu digitalnih predajnika mogu da ostvare prijem i pomoću sobnih antena, što bi inače trebalo da bude normalan način prijema kada mreža za digitalno emitovanje bude potpuno gotova.

Zahvaljujući Inicijalnoj mreži oko 40 odsto stanovništva Srbije, sa odgovarajućim uređajima, može da prima digitalnu TV sliku. Zašto je potrebno proširenje inicijalne mreže? Odgovor glasi:

Proširenje Inicijalne mreže je najkraći, najracionalniji i najekonomičniji put do završetka procesa digitalne tranzicije u Srbiji. Kako je Inicijalnom mrežom pokriven manji deo teritorija oko predajnika, jer su predajnici podešeni na male snage (njihova ukupna instalisana snaga je oko 2kW), proširenje Inicijalne mreže, omogućiće, kada bude završeno, da više od 80 odsto građana Srbije može da primi digitalnu TV sliku preko krovne ili sobne antene (zemaljskih predajnika). Tamo gde su nam na raspolaganju kvaliteni kanali koji dozvoljavaju emitovanje sa velikim snagama i međunarodno su koordinirani, pre svega u Vojvodini i zoni predajnika Avala, pokrivenost će lako preći 90 pa čak i 95 odsto stanovništva. To je blizu konačnom cilju digitalizacije - maksimalnih 95 ili 98 odsto pokrivenosti stanovništva digitalnim TV signalom.

Proširenje Inicijalne mreže treba da bude poziv proizvođačima prijemne opreme i trgovcima da prošire ponudu prijemnika DVB-T2 signala. Naročito u gradovim koji se nalaze u zoni predajnika koji čine Inicijalnu mrežu.

Na taj način bi se stekli uslovi da se, u skladu sa postojećom regulativom, proglasi početak Simulcasta (istovrmenog emitovanja u analognom i digitalnom formatu onih emitera koji imaju dozvolu za nacionalno pokrivanje), odnosno stvarni početak digitalizacije, jer će biti moguće, kada prijemnička baza to dozvoli, početi sa isključivanjem analognog servisa u ovim regionima.

Proširenje Inicijalne mreže imalo bi još jednu korisnu stranu. Inicijalna mreža izgrađena je zahvaljujući pomoći koju je Srbija dobila iz IPA fondova, i 15 iskorišćenih predajnika predstavlja manje od 25 odsto od ukupno 64 predajnika i gep filera, a njihova instalisana snaga je oko 60 kW. To znači da je za Inicijalnu mrežu iskorišćeno samo oko 3 odsto predajničke snage. Proširenjem Inicijalne mreže (simulkast) biće aktivirano više od 50 odsto postojećih predajnika sa stalnom tendencijom otvaranja novih emisionih stanica. Na taj način bi bila u potpunosti upotrebljena preostala oprema dobijena 2010. godine u okviru IPA projekta (za formiranje multipleksa – Head end, za prenos – mikrotalasne veze, merna oprema...).

Inicijalna mreža je izazvala određeno interesovanje gledalaca i trgovaca, a stručnjacima ETV je pomogla da steknu veoma korisna iskustva u radu sa novom tehnologijom.