Televizija

Mape pokrivenosti

Na linkovima ispod možete putem interaktivnih mapa proveriti pokrivenost željene zone signalima digitalne televizije za sva tri multipleksa.

Boje na mapi označavaju jačinu signala:

Zelena: 54-77 dBμV/m

Žuta: 77-87 dBμV/m

Narandžasta: >87 dBμV/m

U gornjem levom uglu se može izabrati opcija klasične ili satelitske mape.

U gornjem desnom uglu se pomoću klizača podešava prozirnost boja koje označavaju jačinu polja.

Linkovi za interaktivne mape pokrivanja:

Nacionalni paket   Regionalni paket   Komercijalni paket

Na sledećoj mapi možete dobiti sve bitne informacije o sadržajima programskih paketa, lokacijama sa kojih se emituju, kanalima i snagama uređaja.

Klikom na polje unutar zone pokrivanja dobićete informacije o sadržaju svakog multipleksa i planske kanale na kojima se emituju u toj zoni.

Klikom na pojedinačnu emisionu lokaciju dobićete informaciju o poziciji (koordinate), nazivu, pripadnost zoni pokrivanja, snagama i kanalima uređaja po multipleksu.

Sadržaj programskog paketa sa regionalnim i lokalnim televizijama – drugi multipleks (MUX 2):

Sadržaj komercijalnog programskog paketa – Pay TV paket – treći multipleks (MUX 3):

Emisione lokacije i kanali: