Први мултиплекс

Програми у првом мултиплeксу

На тeриторији цeлe Србијe, са свих 213 прeдајника и рeпeтитора, eмитујeмо програмe eмитeра који имају дозволу за национално покривањe: РTС 1, РTС 2, РTС 3, Пинк, TВ прва, Б92, Хeпи и ИНФO канал ETВ

На тeриторији Војводинe у истом пакeту, порeд навeдeних програма, eмитујeмо и програмe РTВ 1 и РTВ 2

Списак емисионих локација и канала на којима емитујемо први  мултиплекс
Зона расподеле
РБ
Емисиона станица
MUX1
Емисиони канали
Фреквенције (MHz)
ВРШАЦ
1
Вршачки брег
25
506
2
Милића брдо
25
506
СОМБОР
3
Сомбор
40
626
СУБОТИЦА
4
Суботица Црвено Село
40
626
ЦРВЕНИ ЧОТ
5
Црвени Чот
24
498
6
Сремски Карловци
21
474
КИКИНДА
7
Кикинда
32
562
АВАЛА
8
Авала
22
482
9
Бегаљица
22
482
10
Канарево брдо
33
570
11
Крњача
22
482
12
Царевац
22
482
13
Космај
22
482
14
Смедерево
22
482
15
Велико Градиште
37
602
16
Даросава
22
482
17
Славковица-Рајац
34
578
18
Брњица
33
570
19
Добра 1
41
634
20
Добра 2
33
570
21
Голубац
21
474
РУДНИК – ЦРНИ ВРХ ЈАГОДИНА
22
Црни Врх Јагодина
26
514
23
Рудник 1
26
514
24
Рудник 2
26
514
ДЕЛИ ЈОВАН
25
Дели Јован
23
490
26
Бољетин
23
490
27
Брза Паланка
23
490
28
Црнајка
23
490
29
Доњи Милановац – Главица
23
490
30
Јасиково
23
490
31
Кладово – Кулма
23
490
32
Клокочевац
23
490
33
Крепољин – Рудина
23
490
34
Кучајна
23
490
35
Кучево
23
490
36
Мајданпек  – Старица
23
490
37
Михајловац
23
490
38
Мустапић
23
490
39
Орешковица
23
490
40
Подвршка
23
490
41
Раброво
23
490
42
Раденка
23
490
43
Рогљево
23
490
44
Слатина
23
490
45
Штубеј
23
490
46
Текија 1
23
490
47
Текија 2
23
490
48
Турија
23
490
49
Волуја
23
490
50
Жагубица
23
490
51
Зиман – Нересница
23
490
52
Браћевац
33
570
ОВЧАР – ТОРНИК
53
Овчар
23
490
54
Ариље-Клик
23
490
55
Тара Ослуша – Бајина Башта
23
490
56
Бела Река
23
490
57
Битовик
23
490
58
Богутовац
23
490
59
Бродарево
30
546
60
Чајетина
23
490
61
Девићи
45
666
62
Роге – Дрежник
23
490
63
Гостун
23
490
64
Ивањица-Божац
23
490
65
Ивањица-Луке
23
490
66
Ивањица-Шутељ
23
490
67
Јеловик
23
490
68
Камена Гора
23
490
69
Пожегрмац
23
490
70
Кокин Брод
23
490
71
Косјерић-Субјел
23
490
72
Котража
23
490
73
Кратово
23
490
74
Кремна
34
578
75
Крушчица
21
474
76
Куманица
23
490
77
Кушићи
23
490
78
Лучани
23
490
79
Мочиоци
23
490
80
Мокра Гора
23
490
81
Нова Варош – Цвијетњак
23
490
82
Пољане
23
490
83
Прибој-Бић
23
490
84
Пања Глава
30
546
85
Лисна Стена
23
490
86
Градина
23
490
87
Кошевине
23
490
88
Сељашница
23
490
89
Сријетеж
23
490
90
Гвоздац
25
506
91
Рогачица
27
522
92
Радоиња
23
490
93
Сеча Река
39
618
94
Севојно
23
490
95
Сирогојно-Равни
23
490
96
Сјеверин
23
490
97
Солотуша
37
602
98
Сопотница
23
490
99
Торник
23
490
100
Забучје
23
490
101
Злодол
34
578
102
Звијезд
23
490
ТУПИЖНИЦА
103
Тупижница
22
482
104
Бабушница
22
482
105
Басара
22
482
106
Бела Паланка – Шпај
22
482
107
Бела Паланка – курило
30
546
108
Бор – Брестовац
22
482
109
Мали Извор – Бољевац
22
482
110
Чиниглавци
22
482
111
Димитровград  – Козарица
22
482
112
Доње Крњино
22
482
113
Гамзиград
22
482
114
Горња Каменица
29
538
115
Кардашница
22
482
116
Књажевац-Кална
22
482
117
Црни Врх – Пирот
22
482
118
Росомач
22
482
119
Ртањ
22
482
120
Шљивовички вис
22
482
121
Штипина
22
482
122
Рајац
22
482
123
Ракита
48
690
БЕСНА КОБИЛА
124
Бесна кобила
35
586
125
Букова глава
35
586
126
Црна Трава1
23
490
127
Свети Илија
35
586
128
Крстато дрво (Босилеград)
21
474
129
Божица
37
602
130
Црна Трава 2
35
586
131
Ћурковица
37
602
132
Стајевац
35
586
133
Џеп
23
490
134
Јелашница
35
586
135
Клисура
37
602
136
Горња Лисина
35
586
137
Доња Лисина
22
482
138
Власе
35
586
139
Предејане
35
586
140
Прешево-Биљача
22
482
141
Преслап
31
554
142
Прохор Пчињски
35
586
143
Радовница
35
586
144
Сурдулица
35
586
145
Трговиште 1
21
474
146
Трговиште 2
23
490
147
Владичин Хан
35
586
148
Врањска Бања
23
490
ЈАСТРЕБАЦ
149
Јастребац
27
522
150
Гаџин Хан
27
522
151
Гоч – Врњачка Бања
27
522
152
Куршумлија
27
522
153
Лебане
21
474
154
Леце Газдаре
23
490
155
Медвеђа – Боровац
24
498
156
Медвеђа – Ђоревица
27
522
157
Прокупље – Хисар
27
522
158
Кална
40
626
159
Рударе
27
522
160
Јошаница
27
522
161
Сокобања
27
522
162
Сврљиг
27
522
163
Туларе
21
474
164
Брус
27
522
165
Манастириште
40
626
166
Сесалац
29
538
167
Сводје
40
626
168
Звонце
27
522
169
Грделица
21
474
170
Ђаке
30
546
171
Дарковце
35
586
172
Састав Река
23
490
173
Сталаћ
23
490
174
Градска
41
634
КОПАОНИК
175
Копаоник – Гобеља
24
498
176
Баљевац
24
498
177
Блажево
27
522
178
Градац – манастир
24
498
179
Јошаничка Бања
26
514
180
Копаоник – Панчићев врх
24
498
181
Нови Пазар
24
498
182
Полумир
24
498
183
Рашка
24
498
184
Рибарићи 1-Теленор
33
570
185
Рибарићи 2
29
538
186
Студеница
24
498
187
Тутин
24
498
188
Пролом Бања
24
498
189
Ушће
24
498
190
Сјеница
28
530
191
Голија
34
578
ЦЕР – МАЉЕН
192
Бодњик
32
562
193
Цер
32
562
194
Читлук-Цулине
45
666
195
Доња Трешњица
21
474
196
Грачаница
32
562
197
Гучево
32
562
198
Крупањ-Јагодња
32
562
199
Брстица
32
562
200
Крупањ-Ђулим
32
562
201
Костајник
32
562
202
Љубовија-Немић
32
562
203
Љубовија-Дистрибуција
27
522
204
Мали Зворник-Град
32
562
205
Мали Зворник-Обданиште
27
522
206
Маљен
32
562
207
Осечина
32
562
208
Пецка
32
562
209
Ваљево – Пећина
32
562
210
Горња Ковиљача
27
522
211
Велика Река
32
562
212
Врхпоље
32
562
213
Завлака
32
562