Zone raspodele

Za digitalno emitovanje Srbija je podeljena na 15 regiona – Zona raspodele (engleski – Allotment), pozicioniranih oko predajnika velikih snaga. Svakoj Zoni dodeljeno je više frekvencijskih kanala. Svi predajnici u jednoj zoni koji emituju isti paket programa rade na istom kanalu (SFN). Iz tehničkih razloga, najmanja teritorija pokrivanja je Zona raspodele. Podela na zone je tehnička i ne predstavlja zone pokrivanja. Digitalni signali svakako izlaze van granica zona na slici. Na granicama dve zone je moguće da se prime i programi iz druge zone, a po negde je prijem moguć i iz više zona.