Вести

ETV

Важно обавештење – за пословне партнере и кориснике – СТОП Covid 19

Пословни партнери и посетиоци могу боравити у објектима ЈП ЕТВ само уколико имају најављени и одобрени улазак (линк за ЕТВ-Ф-168 Захтев за улазак на емисиону станицу ЈП Емисиона техника и везе и линк за ЕТВ-Ф-200 Превентивне мере пословни партнери). Потписанe и оверенe документе пословни партнери и посетиоци достављају са своје званичне е-мејл адресе на адресу електронске поште tehnika@etv.rs;

 

Сви присутни на објектима ЈП ЕТВ су дужни да правилно користе лична заштитна средства у складу са упутством произвођача, у супротном запослени у објектима имају право да им не дозволе улазак у објекат или да их удаље из пословног простора;

 

Током боравка и рада у свим објектима ЈП ЕТВ сви пословни партнери и посетиоци   морају се придржавати прописаних мера и носити прописану заштитну опрему (маске за лице – платнене, хируршке или од кофила);

 

Избегавати непотребно задржавање у ходницима, заједничким просторијама, као и боравак у другим просторијама без преке потребе, уз обавезно поштовање међусобног растојања;

 

Не користити туђа лична средства за рад;

 

Дезинфиковати заједничка средства за рад, уз обавезно прање руку након њиховог коришћења;

 

Након завршеног посла, очистити и дезинфиковати коришћене радне површине и средства за рад.