Вести

ETV

Јавни оглас за продају моторних возила у власништву ЈП ЕТВ, путем прикупљања писаних затворених понуда

Јавни оглас за продају моторних возила у власништву ЈП ЕТВ, путем прикупљања писаних затворених понуда Образац понуде - Продаја службених возила Фотографије возила