Вести

ETV

ЈН „ Д-08/20 – „Рачунари и рачунарска опрема”

Позив за подношење понуда Конкурсна документацијa Измене и допуне Конкурсне документације Д-08/20 - од 07.04.2020. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измене и допуне Конкурсне документације бр. 2 - Д-08/20 - од 09.04.2020. Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору