Вести

ETV

ЈН Р-01/18/21 – “Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС Орешковица”

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Конкурсна докуемнтација са изменом 14.08.2020. Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору