Вести

ETV

ЈН Р-01/18/23 – „Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Радови на санацији ЕС Копаоник – II фаза –ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК“

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације- 07.09.2020. Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору